Lider: LDR Turizm Hisse Geri Alım Programı Açıkladı

Lider: LDR Turizm Hisse Geri Alım Programı Açıkladı

24 Ağustos 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

Lider: LDR Turizm hisse geri alım programı açıkladı… LDR Turizm Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada; Şirketin Borsa’da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa’da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alım programı kararı alındığı belirtildi. Söz konusu program için 150 milyon TL kaynak ayrıldığı, maksimum 6 milyon adet pay geri alımı yapılacağı deklare edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

Lider: LDR Turizm Hisse Geri Alım Programı Açıkladı

LDR Turizm Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 23.08.2022 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

“ Şirketimizin Borsa’da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsa’da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması amacıyla;

1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirketimiz paylarının Borsa’dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 6.000.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 6.000.000 adet pay) olarak belirlenmesine,

3) Geri alım için ayrılacak fonun 150 Milyon TL olarak belirlenmesine,

4) Geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

5) İşbu Yönetim Kurulu kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunarız. ”