Küresel Rekabet Endeksi 2020 Türkiye

Küresel Rekabet Endeksi 2020 Türkiye

20 Şubat 2020 0 Yazar: Suat Bulut

Dünya Ekonomik Forumu (DEF), her yıl küresel çapta pek çok araştırmaya imza atmakta. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan çalışmalar dünyanın ekonomik gidişatı noktasına fikir verirken pek çok ekonomik göstergenin de temel dayanağını oluşturmakta. Bahse konu araştırmalardan birisi de küresel rekabet alanında. Global çapta rekabetin nasıl işlediği, ülkelerin ekonomik fırsat eşitliğini yaratıp yaratamadığı ve diğer ülkelerle rekabette ne durumda olduğu Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi raporlarında açıkça görülebiliyor. Küresel Rekabet Endeksi 2020 Türkiye başlıklı haberimizde detayları inceleyelim…

Dünya Ekonomik Forumu tarafından Küresel Rekabet Endeksi genellikle her yıl Eylül ayı sonlarında açıklanıyor. 2018 yılına dair de Dünya Ekonomik Forumu tarafından Küresel rekabet endeksi açıklandı. Küresel Rekabet Endeksi tablosunun ilk 4 sırasındaki ülkeler değişiklik göstermezken, Türkiye nispi de olsa bir gerileme yaşadı. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi sıralamasına geçmeden önce, Küresel Rekabet Endeksi’nin nasıl belirlendiğine kısaca göz atalım.

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Küresel Rekabet Endeksi her yıl Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde belli olmaktadır. Küresel rekabet endeksi dahilinde; 131 ülke sıralanır. Bahse konu 140 ülkeden 11 bin iş dünyası öncüsü tarafından doldurulan anketler Küresel Rekabet Endeksi çalışmasında önemli bir yer tutmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi kapsamında ankete katılan iş dünyası öncülerine 4 Ana başlık ve 12 farklı alanda sorular yöneltmektedir. Bu alanlar ve ana başlıklar şu şekildedir.

Etkinleştirici Çevre

Etkinleştirici Çevre Ana Başlığı altında 4 alt başlık yer almaktadır.

 • Kurumsal Yapılanma
 • Altyapı
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Makroekonomik Ortam

Beşeri Sermaye

Beşeri Sermaye Ana Başlığı altında 2 alt başlık yer almaktadır.

 • Sağlık
 • Beceriler

Piyasalar

Piyasalar Ana Başlığı altında 4 alt başlık yer almaktadır.

 • Mal Piyasası
 • İş Gücü Piyasası
 • Mali Sistem
 • Pazar Büyüklüğü

İnovasyon Ekosistemi

İnovasyon Ekosistemi Başlığı altında 2 alt başlık yer almaktadır.

 • İş Dünyasının Dinamizmi
 • İnovasyon Kabiliyeti

2020 Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi Sıralaması! Küresel Rekabet Endeksi 2020 Türkiye

2020 Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi sıralaması ilk 4 sırasında 2019 yılı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi sıralamasına göre herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Japonya atağa geçerek listenin ilk 5’ine 5. Sıradan girmeyi başardı.

 1. Amerika Birleşik Devletleri
 2. Singapur
 3. Almanya
 4. İsviçre
 5. Japonya
 6. Hollanda
 7. Hong Kong
 8. İngiltere
 9. İsveç
 10. Danimarka

28- Çin

43- Rusya

58- Hindistan

71- Türkiye

72- Brezilya

Türkiye 2020 Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi sıralamasına göre 2019 yılında 3 basamak gerileyerek 71. sıraya inmiştir. 2018 yılında 61. sırada yer alan, 2019 yılında 68. sırada bulunan ülkemiz bu yıl 140 ülke arasında Küresel Rekabet Endeksi’nde 71. sırada kendisine yer bulmuştur. Amerikan Doları’nın yıllara göre alım gücü nasıl değişmiştir buradan göz atabilirsiniz.