KLKIM: Kalekim Bağlı Ortaklığında 50 Bin Euro Sermaye Artışı

KLKIM: Kalekim Bağlı Ortaklığında 50 Bin Euro Sermaye Artışı

13 Temmuz 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

KLKIM: Kalekim bağlı ortaklığında 50 bin Euro sermaye artışı… Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; şirketin bağlı ortaklığı Arnavutluk Tiran’da kurulu Kalekim Neon SHA isimli şirketin 50 bin Euro sermaye artışı yapacağı ve Kalekim’in de sermayesi oranında (yüzde 51) bu artışa katılacağı (25.500 Euro) belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca KLKIM haberleri için de buraya göz atılabilir.

KLKIM: Kalekim Bağlı Ortaklığında 50 Bin Euro Sermaye Artışı

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 12.07.2021 tarih ve 2021/41 sayılı toplantısında;  sermayesine % 51 oranında iştirak ettiğimiz Arnavutluk Tiran’da kurulu Kalekim Neon SHA (“Şirket”)’nin 12.07.2021 tarihli  Genel Kurul toplantısında alınan karar ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; büyüme nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirket 230.000,00.- Avro (İkiyüzotuzbin Avro) ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.000,- Avro (Ellibin Avro) artırılarak 280.000,- Avro (İkiyüzseksenbin Avro)’na çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmak suretiyle 25.500,- Avro (Yirmibeşbinbeşyüz Avro) ödenmek suretiyle iştirak edilmesine karar verilmiştir. ”

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 12.07.2021 tarih ve 2021/41 sayılı toplantısında;  sermayesine % 51 oranında iştirak ettiğimiz Arnavutluk Tiran’da kurulu Kalekim Neon SHA (“Şirket”)’nin 12.07.2021 tarihli  Genel Kurul toplantısında alınan karar ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; büyüme nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirket 230.000,00.- Avro (İkiyüzotuzbin Avro) ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.000,- Avro (Ellibin Avro) artırılarak 280.000,- Avro (İkiyüzseksenbin Avro)’na çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmak suretiyle 25.500,- Avro (Yirmibeşbinbeşyüz Avro) ödenmek suretiyle iştirak edilmesine karar verilmiştir. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950464