FADE: Fade Gıda Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil Edildi

FADE: Fade Gıda Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil Edildi

17 Temmuz 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

FADE: Fade Gıda bedelsiz sermaye artırımı tescil edildi… Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; Şirket sermayesinin 70.500.000 TL’den 13.395.000 TL bedelsiz olarak 83.895.000 TL’ye artırılması işleminin ticaret sicilinde tescil edildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca FADE haberleri için de buraya göz atılabilir.

FADE: Fade Gıda Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil Edildi

” Şirketimiz sermayesinin 70.500.000 TL’den 13.395.000 TL bedelsiz olarak 83.895.000 TL’ye artırılmasına ilişkin Şirketimiz Ana Sözleşmesi “Sermaye” başlıklı 6.Maddesi,yeni şekliyle 16.07.2021 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiştir. ”

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
26.07.2021
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
21.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
12.07.2021
SPK Başvuru Tarihi
21.05.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
12.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
28.07.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
27.07.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

” Şirketimiz sermayesinin 70.500.000 TL’den 13.395.000 TL bedelsiz olarak 83.895.000 TL’ye artırılmasına ilişkin Şirketimiz Ana Sözleşmesi “Sermaye” başlıklı 6.Maddesi,yeni şekliyle 16.07.2021 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiştir. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951547