Karel 20 Milyon Dolara Daiichi Hisselerinin Yüzde 75’ini Aldı

Karel 20 Milyon Dolara Daiichi Hisselerinin Yüzde 75’ini Aldı

4 Haziran 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

Karel 20 milyon dolara Daiichi hisselerinin yüzde 75’ini aldı… Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından geçtiğimiz Mart Ayında Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Daiichi) hisselerinin %75’inin 20.400.000 ABD Doları bedel karşılığında edinilmesi hususunda pay devir sözleşmesi imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. Şirketten dün yapılan açıklamada 3 Haziran 2022 Cuma günü itibariyle satın alma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

Karel 20 Milyon Dolara Daiichi Hisselerinin Yüzde 75’ini Aldı

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ 30 Mart 2022 tarihli açıklamamızda; Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Daiichi) hisselerinin %75’inin 20.400.000 ABD Doları bedel karşılığında edinilmesi için 29 Mart 2022 tarihinde “Pay Devir Sözleşmesi” ve “Pay Sahipleri Sözleşmesi”‘nin (Sözleşmeler) imzalanmış olup anılan tutarın şarta bağlı bedel uyarlamalarına göre değişiklik gösterebileceği ve pay devir işleminin sözleşmelerdeki kapanış işlem ve koşulların yerine getirilmesi şartıyla tamamlanacağı duyurulmuştu.

3 Haziran 2022 tarihinde yapılan Daiichi Genel Kurul toplantısıyla beraber kapanış işlemleri süreci tamamlanmış olup, Daiichi paylarının %75’ine karşılık olarak 20.4000.000 ABD Doları karşılığı 335.355.600 TL satıcı hissedarlara nakden ödenmiştir. Yapılan Genel Kurul toplantısında yeniden oluşturulan 5 kişilik Daiichi Yönetim Kurulu’nda Şirketimiz 4 kişi ile temsil edilmekte olup Yönetim Kurulu Başkanlığına Serdar Nuri Tunaoğlu seçilmiştir. ”

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Otomotiv Elektroniği
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.06.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
6,80 ABD Doları
Toplam Tutar
20.400.000 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
75
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
75
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
75
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
14,56
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
18,47
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin otomotiv sektöründeki büyüme hedeflerine ürün gamı ve güçlü müşteri ilişki ağıyla destek olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Mehmet Sami Yıldıran, Mehmet Ali Yıldıran, Ömer Tunç Akdeniz, Tayfun Meriç, Fırat Yıldıran
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/03/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değil
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi