ISKPL: Işık Plastik Gelir Tablosu Kar Yazdı

ISKPL: Işık Plastik Gelir Tablosu Kar Yazdı

20 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ISKPL: Işık Plastik gelir tablosu kar yazdı! Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; vergi dairesine sunulan vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirket gelir tablosuna göre 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde 65,472,239.78 TL net kar elde etti. Haberimiz devamında Işık Plastik’in gelir tablosu yer almaktadır, detaylı şekilde incelenebilir. TSKB ISKPL fiyat tespiti haberi için de buraya göz atabilirsiniz.

ISKPL: Işık Plastik Gelir Tablosu Kar Yazdı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

iskpl-isik-plastik-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-kar-payi-temettu

IŞIK PLASTİK SAN.VE DIŞ TİC.PAZ.A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ GELİR TABLOSU (TL)
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak VUK mevzuatına uygun olarak düzenlenmiştir.
SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiştir

İŞLETME GELİR TABLOSU 01.01.2020 – 31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR 423,295,013.11
1-Yurtiçi Satışlar 101,934,462.40
2-Yurtdışı Satışlar 319,815,574.38
3-Diğer Gelirler 1,544,976.33
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER(-) 1,031,980.91
1-Satış İadeleri(-) 631,996.14
2-Satış İskontoları(-) 399,984.77
C-NET SATIŞLAR 422,263,032.20
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 269,554,965.38
1-Satılan Mamuller Maliyeti(-) 257,998,697.54
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 11,273,420.26
3-Satılan Hizmet Üretim Maliyeti(-) 282,847.58
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 152,708,066.82
E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 37,840,111.21
1-Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-) 782,317.05
2-Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri(-) 23,381,561.07
3-Genel Yönetim Giderleri(-) 13,676,233.09
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 114,867,955.61
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 35,627,412.21
3-Faiz Gelirleri 335,709.25
7-Kambiyo Karları 32,616,335.17
9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 2,675,367.79
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 52,660,167.42
4-Kambiyo Zararları(-) 47,366,419.88
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) 5,293,747.54
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) 13,689,327.54
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 9,377,045.29
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 4,312,282.25
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR 84,145,872.86
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR 139,419.52
1-Önceki Dönem Gelir Ve Karlari 0.00
2-Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Karlar 139,419.52
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 1,338,323.24
1-Çalışılmayan Kısım Gider Ve Zararlar(-) 0.00
2-Önceki Dönem Gider Ve Zararlar(-) 569,019.24
3-Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararlar(-) 769,304.00
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI 82,946,969.14
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-) 17,474,729.36
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 65,472,239.78


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911092