RTALB: RTA Laboratuvarları Gelir Tablosu Açıklandı

RTALB: RTA Laboratuvarları Gelir Tablosu Açıklandı

21 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

RTALB: RTA Laboratuvarları gelir tablosu açıklandı! RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; geçici vergi beyannamesinin vergi dairesine sunulduğu ve ekinde de şirketin gelir tablosunun yer aldığı belirtildi. Şirketin gelir tablosu incelendiğinde; 01.01.2020-31.12.2020 döneminde 193 milyon TL’yi aşkın brüt satış geliri elde eden firmanın aynı dönemi net 13.765.470,97 TL kar ile kapattığı görülüyor. Haberimiz devamında firma tarafından açıklanan gelir tablosu yer almaktadır ve detaylı şekilde incelenebilir. Ayrıca RTA Laboratuvarları kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

RTALB: RTA Laboratuvarları Gelir Tablosu Açıklandı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

rtalb-rta-laboratuvarlari-gelir-tablosu-aciklandi-2020-2021-kar-payi-temettu

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere; şirketin brüt satış geliri 193 milyon Türk Lirası seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. Satış maliyetleri ve satış indirimlerinden sonra şirketin faaliyet karı 26,5 milyon Türk Lirası düzeyinde olmuştur. Diğer faaliyetlerden elde edilen gelir de takribi olarak 11,5 milyon Türk Lirası seviyesindedir.

Diğer faaliyetlerden doğan zararlar ve giderler ise 21 milyon Türk Lirası’nın üzerinde gerçekleşmiştir. 2 Milyon Türk Lirası’nın üzerinde finansman gideri bulunan tabloda şirketin olağan karı 14,7 milyon TL seviyesinde olmuştur. Olağan dışı gider ve zarar kaleminde de yaklaşık 2 milyon Türk Lirası bulunan firma net 13.765.470,97 TL kar elde etmiştir.

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi geçici vergi beyannamesini İlyasbey Vergi Dairesi’ne 17 Şubat 2021 tarihinde sunduğunu beyan etmiştir.

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911062