İller Bankası Kredi Talep Formu

İller Bankası Kredi Talep Formu

8 Aralık 2019 0 Yazar: Suat Bulut

İller Bankası kredileri başvuruları çeşitli belgeler hazırlanarak yapılabilmektedir. Bu belgelerin en önde gelenlerinden biri de, hemen her türlü İller Bankası kredisi için ilk aşamada gereken İller Bankası kredi talep formudur. İller Bankası kredi talep formu, İller Bankası tarafından matbu olarak hazırlanmıştır. Öncelikle İller Bankası kredi kullanım alanlarına kısaca haber içeriğimizde yer verelim ve akabinde İller Bankası kredi talep formunu paylaşalım.

İller Bankası Kredi Kullanım Alanları Nelerdir?

İller Bankası yerel yönetimlere 14 genel başlık altında kredi imkanı sunmaktadır. İller Bankası’nın kredi imkanı tanıdığı alanlar ana başlıkları ile şunlardır. Bu başlıklar altında İlbank’a kredi başvurusu yapmak için gereken belgelerden ilki İlbank kredi talep formu olup bahse konu dilekçe örneği aşağıda incelenebilir.

 • Kanalizasyon kredisi
 • İçme suyu kredisi
 • Arıtma kredisi
 • Katı atık kredisi
 • Deniz deşarjı kredisi
 • Malzeme kredisi
 • Araç-gereç kredisi
 • Kamulaştırma kredisi
 • Gayrimenkul kredisi
 • Hizmet binası kredisi
 • Terminal kredisi
 • İş merkezi kredisi
 • Çevre düzenlemesi kredisi
 • Yol kredisi

İller Bankası şube müdürlükleri, İller Bankası bağlı bulunduğu bakanlık vb. gibi kurum hakkında bilgiler için de buraya göz atabilirsiniz.

İller Bankası Kredi Talep Formu

İller Bankası kredi başvurusu için gereken en önemli belge olan kredi istek formu matbu örneği aşağıda verilmiştir. Bununla birlikte İller Bankası için kredi talep formunu İller Bankası resmi internet sitesinden matbu şekilde indirmek ve kolayca doldurmak mümkündür. İller Bankası kredi isteği için form pdf indirme linki: https://www.ilbank.gov.tr/storage/uploads/pagefiles/kredi-talep-formu.pdf

İLLER BANKASI A.Ş.

…………………………. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KREDİ TALEP FORMU

A- KREDİ KULLANICISI BİLGİLERİ

Kredi Kullanıcısı adı:

İlçesi:

İli:

20…. yılı nüfusu (ADNS):

B- PROJE BİLGİLERİ

Projenin adı:

Projenin kapsamı:

Projenin tutarı:

C- YAPIM BİLGİLERİ  (Bu bölüm devam eden veya tasfiye edilen işler için doldurulacaktır.)

İhale tarihi:

İhale bedeli ve birim fiyat yılı:

Başlama ve bitiş tarihi:

Yüklenici firma:

Kontrol eden kurum:

Fiziki gerçekleşme (Proje bazında):

Nakdi gerçekleşme (Keşif bazında):

Yapılan harcama miktarı: (Sözleşme yılı birim fiyatları ile)

Tamamlanan kısmın finansman şekli:

D- TALEP BİLGİLERİ

Talep edilen kredi miktarı:

Talep edilen kredi vadesi:

Kredi Türü:

Kontrollük Türü:

İhale Makamı: