Hisse Haberleri PKART GESAN KFEIN GARAN SASA SKTAS ULUUN OTTO BALAT ALFAS RALYH 13 Aralık!

Hisse Haberleri PKART GESAN KFEIN GARAN SASA SKTAS ULUUN OTTO BALAT ALFAS RALYH 13 Aralık!

13 Aralık 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

PKART GESAN KFEIN GARAN SASA SKTAS ULUUN OTTO BALAT ALFAS RALYH hisse haberleri 13 Aralık itibarı ile şirketlerin yaptığı açıklamalar ışığında içeriğimizde derlenmiştir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

Hisse Haberleri PKART GESAN KFEIN GARAN SASA SKTAS ULUUN OTTO BALAT ALFAS RALYH 13 Aralık 2022!

PKART- PKART şirketi ile T.C.Ziraat Bankası A.Ş. arasında 8 Aralık 2022 tarihinde, toplam değeri 4.750.000 Euro olan akıllı kart satış anlaşması imzalanmıştır.

GESAN– Şirket sermayesinin 115.000.000 TL’den 460.000.000 TL’ye çıkarılması (%300 bedelsiz) kapsamında ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’na 12/12/2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

KFEIN- KFEIN üçüncü taraf bir telekom firması tarafından düzenlenen “Test Hizmeti Alımı” konulu ihaleyi kazanmıştır. İhale bedeli 10.080.000 TL olup, 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihli hizmet süresini kapsamaktadır.

GARAN– GARAN anapara bakiyesi 174.362.100,49 -TL. olan alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 21.151.000,00 -TL.’ye Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’ye satılmıştır.

GARAN– GARAN takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 11 ve 12 Ekim 2022 tarihleri itibarı ile 516.167.413,02 -TL olan alacak türündeki tahsili gecikmiş alacakları faizleri ile birlikte, 142.850.000,00 -TL.’ye GLCVY’ye satılmıştır.

SASA– SASA nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurt dışında 500 milyon euro değere kadar paya dönüştürülebilir tahvil ihracı için SPK’ya başvurdu.

SKTAS- SKTAS Orta Anadolu ve Söktaş Tekstil GDO’suz Türk Pamuğu Markası sertifikalarını aldı.

ULUUN– Ulusoy Un sektörel sıralamaya göre de gıda sektörünün en büyük 9. şirketi olarak yerini aldı.

OTTO (Otto Holding)- OTTO payları 13/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

BALAT (Balatacılar)- BALAT payları 13/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

ALFAS (Alfa Solar Enerji)- ALFAS payları 13/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

RALYH (Ral Yatırım Holding)- VBTS kapsamında RALYH.E payları 13/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.