HEKTS: Hektaş 2,6 Milyon Dolara Organomineral Üretim Tesisi Aldı

HEKTS: Hektaş 2,6 Milyon Dolara Organomineral Üretim Tesisi Aldı

26 Temmuz 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

HEKTS: Hektaş 2,6 milyon dolara organomineral üretim tesisi aldı… Hektaş Ticaret T.A.Ş. tarafından yapılan açıklamada; Adana İli Sarıçam İlçesi, Acıdere OSB Mahallesi, Adana Hacı Sabancı OSB, Atatürk Bulvarı, No. 19 adresinde bulunan Organomineral Üretim Tesisinin satın alınması amacıyla yaptırılan gayrimenkul değerlemesi sonucunda tesisin 2.627.847 dolar değerinde olduğu ve yapılan görüşmeler sonucunda ilgili taşınmazın 2.590.000 dolara satın alınmasına karar verildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

HEKTS: Hektaş 2,6 Milyon Dolara Organomineral Üretim Tesisi Aldı

Hektaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Yönetim Kurulumuz tarafından 25.07.2022 tarihinde alınan karar ile;

Şirketimizin 04.07.2022 tarihli kararına istinaden Adana İli Sarıçam İlçesi, Acıdere OSB Mahallesi, Adana Hacı Sabancı OSB, Atatürk Bulvarı, No. 19 adresinde bulunan Organomineral Üretim Tesisinin satın alınması amacıyla yaptırılan gayrimenkul değerlemesi sonucunda tespit edilen değer USD 2.627.847,00 olup; yapılan görüşmeler sonucunda ilgili taşınmazın USD 2.590.000,00’a satın alınmasına karar verilmiştir. ”

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Bina ve Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Sarıçam İlçesi, Acıdere OSB Mahallesi, Adana Hacı Sabancı OSB, Atatürk Bulvarı, No. 19 ADANA – 20.064,07 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.07.2022 – 25.07.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
USD 2.590.000
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,24
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%5,37
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,71
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%3,89
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,29
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım/Olumlu
Karşı Taraf
B**** T*** S**** T.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı ve Maliyet Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
18.07.2022 / 2022-ÖZEL-561
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
USD 2.627.847
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi