GZNMI: Gezinomi 30 Milyon TL’lik Hisse Geri Alım Programı Başlattı

GZNMI: Gezinomi 30 Milyon TL’lik Hisse Geri Alım Programı Başlattı

9 Eylül 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

GZNMI: Gezinomi 30 milyon TL’lik hisse geri alım programı başlattı… Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada bugün (9 Eylül 2022) yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda azami 1 milyon lot ve azami 30 milyon TL’ye kadar hisse geri alım kararı alındığı deklare edildi. Gezinomi hisse geri alım programı amacını “Son dönemdeki fiyat hareketliliklerin daha stabil hale getirilmesi, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, Borsada sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerimizin menfaatlerinin korunması” olarak açıkladı. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

GZNMI: Gezinomi 30 Milyon TL’lik Hisse Geri Alım Programı Başlattı

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 09 Eylül 2022 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında;

  1. Şirketimizin Borsa İstanbul’da işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, II-22.1 sayılı Geri alınan Paylar Tebliği’nin (“Tebliğ”) yakın ve ciddi kaybın tespitine ilişkin şartlarına tabi olmaksızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihlerinde yapmış olduğu Basın Duyuruları çerçevesinde Borsa İstanbul’da paylarımızın işlem gördüğü Ana Pazar’da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına,
  2. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin %4,00’üne karşılık gelen 1.000.000 adet (1.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,
  3. Geri alım için ayrılacak olan fonun, 30.000.000 TL olarak belirlenmesine,
  4. Yürütülecek geri alım işlemlerinin Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına,
  5. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul’un Şirket paylarının işlem gördüğü Ana Pazar’da gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

karar verilmiştir. ”