GOODY: Goodyear Grup Şirketinden 350 Milyon TL Kredi Kullanıyor

GOODY: Goodyear Grup Şirketinden 350 Milyon TL Kredi Kullanıyor

16 Ağustos 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

GOODY: Goodyear grup şirketinden 350 milyon TL kredi kullanıyor… Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’den yapılan açıklamada 15 Ağustos’ta yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda; Şirketin hakim ortağı olan Lüksemburg’ta mukim Goodyear SA unvanlı grup şirketinden 15.08.2022 tarihinde 350.000.000 TL tutarında 3 ay vadeli kredi kullanılmasına karar verildiği deklare edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

GOODY: Goodyear Grup Şirketinden 350 Milyon TL Kredi Kullanıyor

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 15.08.2022 tarihli kararıyla; Şirketimizin işletme sermayesini güçlendirmek için, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg’ta mukim Goodyear SA unvanlı grup şirketinden 15.08.2022 tarihinde 350.000.000 TL tutarında 3 ay vadeli kredi kullanılmasına ve ilgili kredi işleminde uygulanacak faiz oranının Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bu işleme istinaden hazırlanan 15.08.2022 tarihli değerleme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özet kısmı aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır:

“Bankalarca serbestçe belirlenen 2022 yılı Ağustos ayında benzer kısa vadeli ticari krediler için uygulanan faiz oranlarına ilişkin bilgiler çeşitli bankalardan talep edilmiş olup aşağıdaki emsal fiyat aralığı elde edilmiştir:

  • Minimum: %31,50
  • Alt Çeyrek: %34,63
  • Medyan: %35,00
  • Üst çeyrek: %36,00
  • Maksimum: %36,00

Bu açıklamalar kapsamında, Goodyear Lastikleri’nin Lüksemburg’da mukim grup şirketi olan Goodyear S.A. şirketinden rapor tarihi itibarıyla temin edeceği TRY cinsinden krediye ilişkin olarak uygulanacak faiz oranı, yukarıdaki tablolarda yer verilen bankalarca TRY cinsinden ticari kredilere uygulanan faiz oranlarına ilişkin çeyrekler arası istatistik yöntemi ile hesaplanan emsal fiyat aralığı (%34,63-%36,00) ile benzer doğrultuda olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir. ”