EMKEL: Emek Elektrik Türkiye Elektrik İletim’den Ek Sipariş Aldı

EMKEL: Emek Elektrik Türkiye Elektrik İletim’den Ek Sipariş Aldı

1 Ağustos 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

EMKEL: Emek Elektrik Türkiye Elektrik İletim’den ek sipariş aldı… Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nden daha önce kazanılan ihale kapsamında 216 adet daha Harici Yağlı Transformatör üretim ve teslimatı talebi geldiği belirtildi. Ek siparişler ile ilgili şirketlerinin sözleşme imzalanmaya davet edildiği ve siparişlerin 2022 yılı içerisinde teslim edilmesinin ön görüldüğü açıklandı. Bahse konu ihale bedelinin Emkel’e düşen kısmı 21.771.620 TL olarak deklare edildi. Haberimiz devamında firmadan konu hakkında yapılan açıklama yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

EMKEL: Emek Elektrik Türkiye Elektrik İletim’den Ek Sipariş Aldı

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi’nden konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin 09.12.2020 tarihinde 2.500 adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörü ihalesi yapılmıştı. Söz konusu ihale kısmen lehimize sonuçlanmış olup, sözleşme 31.12.2020 tarihinde imzalanmıştı. Ortaklığımız, aynı ihale kapsamında, 216 adet daha Harici Yağlı Transformatör üretim ve teslimatı için, Ek Sipariş imzalamak üzere  29/7/2022 tarihinde sözleşmeye davet edilmiştir.

Ek Siparişin tamamı 2022 yılı içerisinde teslim edilecek ve sonuçları finansal tablolarımıza yansıyacaktır. ”

İhale Konusu
Teiaş Harici Yağlı Ölçü Transformatörü İhalesi Ek Sipariş
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
03.12.2020/030
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Set Elektromekanik Sanayi ve Tic.A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%85
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/12/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
29/07/2022
İhale Sonucu
216 adet ek sipariş alınmıştır.
İhale Bedeli
25.617.200TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
21.771.620TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%9,19