EKGYO: Emlak Konut Asansör’ü Kurdu

EKGYO: Emlak Konut Asansör’ü Kurdu

16 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

EKGYO: Emlak Konut Asansör’ü kurdu! Emlak Konut GYO Anonim Şirketi; “Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanı ile kurduğunu ve 16 Şubat 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildiğini duyurdu. Konu hakkında şirket tarafından yapılan açıklama detaylı şekilde haberimiz devamında yer almaktadır. Ayrıca Emlak Konut kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

EKGYO: Emlak Konut Asansör’ü Kurdu

Şirket tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

” Şirketimiz Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 09.02.2021 tarih ve 06/015 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK 48.11 (03/12/2020 tarih ve 75/1482 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde, inşaat ve gayrimenkul sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak, ana faaliyet konusu asansör sistemleri olan, küresel pazarın önemli aktörleri ile rekabet edecek potansiyele sahip yerli bir marka oluşturmak amacıyla Türkiye’de yeni bir iştirak kurulmasına ve kurulan bu şirkete III-48.1 s. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 28’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında iştirak edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu şirket, “Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanı ile kurulmuş olup 16 Şubat 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesini temsil eden paylarının tamamı Şirketimize aittir.

Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygıyla duyurulur. “

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi *
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Her türlü asansör, yürüyen merdiven, yürüyen yol, bantlı konvektörler gibi teknoloji yoğun sektörlerde ürün imalatı, satış ve pazarlaması, montajı, bakım, onarımı, ithalatı ve ihracatı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi 50.000.000 TL
Edinim Yöntemi Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih 16.02.2021
Edinme Koşulları Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları 12.500.000 TL Peşin kalanı 24 ay içinde
Edinilen Payların Nominal Tutarı 5000000000
Beher Payın Alış Fiyatı 0,01
Toplam Tutar 50.000.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) 100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) 100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) 100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) 0,001764
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) 0,008822
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Yeni Şirket Kuruluşu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği Yeni Şirket Kuruluşu
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Yeni Şirket Kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Yeni Şirket Kuruluşu

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910091