ECILC: Eczacıbaşı Monrol Sermaye Avansı Ödemesi Açıklaması

ECILC: Eczacıbaşı Monrol Sermaye Avansı Ödemesi Açıklaması

11 Mayıs 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ECILC: Eczacıbaşı Monrol sermaye avansı ödemesi açıklaması… EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yüzde 81’ine sahip olduğu Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin mevcut sermayesinin artırılması kararı doğrultusunda sermaye avansı ödemesi yapıldığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa yıldız pazar şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

ECILC: Eczacıbaşı Monrol Sermaye Avansı Ödemesi Açıklaması

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 28.04.2021 tarihli açıklamasında özetle; sermayesinde %81 oranında payına sahip olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“Eczacıbaşı Monrol”)’nin 17.500.000 TL olan mevcut sermayesinin, 50.000.000 TL artırılmak suretiyle 67.500.000 TL’ye çıkarılmasına, artırılan 50.000.000 TL sermayeden payımıza isabet eden 40.500.000 TL karşılığında her bir pay 1 Türk Lirası kıymetinde olmak üzere 40.500.000 adet pay alarak sermaye artırımına nakden ve tamamen taahhüt edilerek iştirak edilmesine, nakit olarak artırılacak tutardan payımıza düşen 40.500.000 TL’nin %25’inin sermaye artırımının tescilinden önce, geri kalan %75’lik kısmının ise sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 24 ay içerisinde nakden ödenmesine karar verildiğini, duyurmuştuk.

Koronavirüs salgını nedeniyle T.C. Ticaret Bakanlığınca planlanmış genel kurul toplantılarına 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan tam kapanma süresince İl Müdürlüklerince Temsilci görevlendirme yapılmayacağının talimatlandırılması nedeniyle Eczacıbaşı Monrol’ün genel kurul toplantısı planlanan tarihte yapılamamış olup, Eczacıbaşı Monrol’ün fon ihtiyacını teminen nakden artırılacak olan 50.000.000 TL’lik sermayenin ½’sinin ortaklarca sermaye artırımına mahsuben sermaye avansı olarak ödenmesine ilişkin kararı çerçevesinde, şirketimizin payına düşen 20.250.000 TL’nin sermaye avansı olarak ödenmesine, taahhüt edilen nakit sermayenin 10.125.000 TL’sinin tescilden önce, geri kalan 10.125.000 TL’lik kısmın ise sermaye artırımının tescilini takip eden en geç 24 ay içerisinde ödenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin payına isabet eden 20.250.000 TL’lik sermaye avansı ödemesi bugün yapılmıştır. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936060