Demirbank Olayı Demirbank’a Ne Oldu?

Demirbank Olayı Demirbank’a Ne Oldu?

20 Ocak 2020 0 Yazar: Emine Zaman

Ülkemiz bankacılık tarihinin en önemli kuruluşlarından birisidir Demirbank. Yeni neslin pek de bilmediği Demirbank, özellikle televizyonun henüz ülkemizde yaygınlaşmadığı yıllarda radyodan gelen “Demirbank iyi günler diler” cümlesi ile ünlenmiştir. 7 Eylül 1953 tarihinde İstanbul’da Cıngıllı Holding tarafından kurulan Demirbank, 2000’lere kadar ülkemiz bankacılık sektörünün en önemli aktörleri arasında yer almıştır. Demirbank olayı el konulan bankalar arasında farklı bir yerde durmaktadır.

Demirbank Olayı Demirbank’a Ne Oldu?

Demirbank’ın kurucusu konumunda olan Cıngıllıoğlu Holding güvenilir yapısı ile piyasa tarafından tanınmaktadır. Bu nedenle Demirbank da bankacılık sektöründe önemli bir yer edinmiştir. 90’lı yılların sonuna gelindiğinde Türkiye’de önemli bir kriz patlak vermiş ve Demirbank krizin etkisi ile zarar etmeye başlamıştır. Ancak Demirbank da herhangi bir yolsuzluk vs. tespit edilmemiştir. Buna rağmen Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu’na devredilmiştir.

Demirbank’ın TMSF’ye Devri Haksız Bulundu!

TMSF yaptığı incelemelerde Demirbank yöneticilerinin herhangi bir yolsuzluğa karışmadığını tespit etmiştir. Demirbank hissedarları Danıştay’a Demirbank’ın TMSF’ye devri ile ilgili yaptıkları itiraz nedeniyle haklı bulunmuştur. Danıştay Demirbank’ın TMSF’ye devri konusunda yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Buna rağmen Demirbank 20 Eylül 2001 tarihinde HSBC’ye 350 milyon dolar bedel ile satılmıştır. Akabinde Demirbank HSBC A.Ş ile birleştirilmiştir.

Demirbank’ın satışından devlet zarar etmek bir yana kar sağlamıştır. Zira Demirbank, el konulduğunda Türkiye’nin en büyük 5. bankası konumundaydı. Danıştay’dan alınan karar rağmen bu satışın gerçekleşmesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuran Demirbank hissedarlarının başvurusu AİHM tarafından haklı bulunmuştur. 2015 yılında AİHM tarafından verilen karar ile Demirbank’ın TMSF’ye devrinin haksız olduğu belirtilmiştir. Ülkemizde kapatılan diğer bankalara buradan göz atabilirsiniz.

Demirbank Sahibi Cıngıllıoğlu Ailesi Yurtdışında Banka Sahibi Oldu!

Yapılan incelemeler Demirbank’ın bürokrat hatası nedeniyle zarar ediyor şeklinde gösterildiği ve bu nedenle el koyma işleminin yapıldığı sonucunu gösterdi. Demirbank sahibi Cıngıllıoğlu Ailesi ise haklı olarak bu duruma tepki gösterdi. Demirbank’ın eski sahibi Halit Cıngıllıoğlu Demirbank’ın TMSF’ye geçiş süreci ile ilgili olarak verdiği bir demecinde; “Demirbank’ımı bana geri verebilir misiniz?” şeklinde serzenişte bulunmuştur.

Cıngıllıoğlu Ailesi’nin bankacılık alanındaki deneyimi ve güvenilirliği ise hali hazırda Belçika’da yaşayan ve iş hayatına devam eden ailenin başarıları ile bir kez daha kanıtlanmıştır. Zira Cıngıllıoğlu Ailesi 7 farklı ülkede banka sahibi olarak bankacılık sektöründe önemli bir işe imza atmıştır.