CONSE: Consus Enerji Solis Enerji’yi Kurdu

CONSE: Consus Enerji Solis Enerji’yi Kurdu

17 Haziran 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

CONSE: Consus Enerji Solis Enerji’yi kurdu… Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; Solis Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yüzde 100 bağlı ortaklık olarak kurulduğu belirtildi. 16.06.2022 (dün) tarihi itibarıyla 50 bin Türk Lirası sermayeli olarak kurulan Solis Enerji elektrik üretimi alanında faaliyet gösterecek. Solis Enerji’nin kurulumu ile ilgili olarak yapılan açıklama detayı içeriğimiz devamında yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

CONSE: Consus Enerji Solis Enerji’yi Kurdu

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi’nden Solis Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kurulumu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı, 50.000 TL sermayeli, Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin kuruluşu bugün tescil edilmiş, aynı husus 16.06.2022 tarihli, 10600 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. ”

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16.06.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
50.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,00004
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0004
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Sınırlı düzeyde olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluşta edinim olması sebebiyle düzenlenmedi.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi