AKSGY: Akiş GYO’dan 43 Milyon TL’lik Satış

AKSGY: Akiş GYO’dan 43 Milyon TL’lik Satış

18 Haziran 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

AKSGY: Akiş GYO’dan 43 milyon TL’lik satış… Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi’ndeki Akasya AVM Girişindeki 315 nolu Bağımsız Bölümü 43.175.000 TL + KDV bedelle sattığını duyurdu. Şirket, satış bedelinin kredi borçlarının azaltılmasında kullanıldığını belirtti. Haberimiz devamında firmadan konu hakkında yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

AKSGY: Akiş GYO’dan 43 Milyon TL’lik Satış

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nden 43 milyon TL’lik satış hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimize ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi’nde kain ve T.C. Üsküdar Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta N 73, Ada N 1083 ve Parsel N 68’de kayıtlı 3 Bloktan Oluşan Betonarme Karkas Bina ve Arsası’ndan müteşekkil 41.356,83-m2 yüzölçümlü ana gayrimenkulün AVM/Batı Bloğu’nda Zemin Katta yer alan kat mülkiyeti tapusuna bağlı 618/1921318 arsa paylı “Dükkan” niteliğindeki (315) no.lu bağımsız bölüm alıcı ile şirketimiz arasında akdedilen T.C. Beşiktaş 5. Noterliğinin 16 Haziran 2022 tarihli ve 10440 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi uyarınca 43.175.000,00-TL + KDV (%18) bedelle satılmış ve KDV dahil satış ve devir bedeli Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi’nin tanzim ve imza tarihinde nakden ve defaten tahsil edilmiştir.

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ”

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Akasya AVM 315 nolu Bağımsız Bölüm
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi’nde kain Akasya AVM Giriş Katı – 618/1921318 arsa paylı
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/06/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
43.175.000 TL + KDV
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2.88
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
5.36
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.54
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0.62
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0.02
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
10.38
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17.06.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış tutarı finansal borç ödemesinde kullanılmıştır. Kredi borçlarının azaltılmasına yönelik fayda sağlamıştır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
23.035.000 TL kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış karı finansal borç ödemesinde kullanılmıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Karşı Taraf
İlişkili olmayan üçüncü taraf
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/06/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
15.06.2022 – AKSGY-2205160
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
20.140.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi