BSOKE BTCIM: Batıçim Enerji Elektrik Üretim Hisselerinin Satışı

BSOKE BTCIM: Batıçim Enerji Elektrik Üretim Hisselerinin Satışı

12 Eylül 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

BSOKE BTCIM: Batıçim Enerji Elektrik Üretim hisselerinin satışı hakkında açıklama yaptı. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

BSOKE BTCIM: Batıçim Enerji Elektrik Üretim Hisselerinin Satışı

Batıçim Enerji Elektrik Üretim’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz bugün;  aktifinde bulundurduğu, iştirakimiz  Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ye  ait sermayesinin  yaklaşık % 30,02’sine tekabül eden ve toplamda 36.025 adet nama yazılı payın tamamının   tüm hak ve yükümlülükleri ile beraber ana ortaklığımız Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş ‘ye devri   amacıyla, bir pay devir sözleşmesi (“Pay Devir Sözleşmesi”) imzalamıştır.

Pay devir bedeli olarak 8.697.000 USD ‘nin ( Sekiz Milyon altı yüz doksan yedi bin Amerikan Doları) devrin tamamlandığı tarihteki TCMB Döviz Alış Kuru karşılığı bedeli kararlaştırılmıştır.

Pay Devir Sözleşmesi’ne konu paylar, Devre Konu Şirket’in AKBANK T.A.Ş. ile yaptığı kredi sözleşmesi ve şirketimiz ile yapmış olduğu pay rehni sözleşmeleri nedeni ile AKBANK T.A.Ş. lehine rehinli olup, pay devir işlemlerinin, AKBANK T.A.Ş ‘nin devre izin vermesi şartıyla 30.09.2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3.Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda Tebliğ’in 6.maddesinin 1.fıkrasında düzenlenen önemlilik ölçütlerinin sağlanmadığı dikkate alınarak,  bu satış işleminin işbu açıklama tarihi itibariyle sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan önemli nitelikte işlem kabul edilmeyeceği, satılacak varlıkların değerinin şirketimiz toplam aktifine, gelirine ve şirket değerine oranının  %75’in altında olduğu ve paydaşlar nezdinde ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili gelişmeler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. ”