BERA KONKA: Konya Kağıt Kurumsal Karbon Ayak İzi Sertifikası Aldı

BERA KONKA: Konya Kağıt Kurumsal Karbon Ayak İzi Sertifikası Aldı

13 Eylül 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

BERA KONKA: Konya Kağıt Kurumsal Karbon Ayak İzi Sertifikası aldı… Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada “Türkiye’de Yazı Tabı Kağıt Sektöründe bu belgeyi almaya hak kazanan ilk Şirket olmanın gururunu ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yapılan tüm çalışmaların başında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz” denildi. Haberimizin devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

BERA KONKA: Konya Kağıt Kurumsal Karbon Ayak İzi Sertifikası Aldı

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ İklim değişikliği, bugün ve gelecek yıllarda ülkelerin, hükümetlerin, şirketlerin ve vatandaşların karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biridir. İklim değişikliği hem insan hem de doğal sistemleri etkiler ve kaynak kullanımı, üretim ve ekonomik faaliyetlerde önemli değişikliklere yol açabilir. Buna karşılık, dünya atmosferindeki Sera Gazı konsantrasyonunu sınırlamak için uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel girişimler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu tür Sera Gazı azaltma girişimleri, Sera Gazı emisyonlarını ve/veya atıkları ISO 14064 Standardına göre ölçme, izleme, raporlama ve doğrulama becerisine dayanmaktadır.

‘Karbon Ayak İzi’, birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen Sera Gazı miktarı açısından insan/şirket faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ve küresel ısınmandaki payının ölçüsüdür. Riski minimize etme isteği, rekabetçilik, liderlik, çevresel ve sosyal sorumluluk ile birlikte geleceğe yönelik mevzuata hazırlıklı olma gereksinimi Karbon Ayak İzi kimliğinin ortaya çıkmasında etkili olan temel faktörlerdendir.

ISO 14064 Standardı, Türkiye’de TS ISO 14064 Standardı olarak üç bölümden oluşmaktadır:

1) TS EN ISO 14064-1: Sera Gazları – Bölüm 1: Sera Gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve rapor edilmesine dair kılavuz ve özellikleri içermektedir. Bu bölüm, Sera Gazı envanterlerinin kuruluş veya şirket seviyesinde tasarlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanması için ilkeler ve şartlar hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir

2) TS EN ISO 14064-2: Sera Gazları – Bölüm 2: Sera Gazı emisyon azaltmalarının veya uzaklaştırma iyileştirmelerinin hesaplanma, izlenme ve rapor edilme faaliyetleri için kılavuz ve özellikleri içermektedir.

3) TS EN ISO 14064-3: Sera Gazları – Bölüm 3: Sera Gazı beyanlarının onaylanmasına ve doğrulanmasına dair kılavuz ve özellikleri içermektedir.

Türkiye’de gönüllülük esasına dayalı olarak devam etmekle birlikte gelecekte zorunluluk kapsamına girme ihtimali taşıyan Karbon Ayak İzi uygulamalarına uyum açısından sektörün öncü şirketlerinden Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”), Sera Gazı emisyon envanterini oluşturmaya başlamıştır. Şirket’in Konya ilinde bulunan tesisinin üretimleri de dahil olmak üzere TS EN ISO 14064-1 ‘Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Rapor Edilmesi’ Standardına göre 2021 yılı doğrudan ve dolaylı Sera Gazı emisyonlarını belirlenmiş ve Kurumsal Karbon Ayak İzi hazırlanmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu EMICERT LTD. tarafından TS EN ISO 14064-3 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Standardına göre Şirket’in 2021 yılı Kurumsal Karbon Ayak İzi beyanı doğrulaması gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Emicert Ltd. tarafından yapılan doğrulama çalışması sonucunda ilgili standartlara göre Şirketimizin Kurumsal Karbon Ayak İzi’nin “Makul Güvence” düzeyinde olduğu tespit edilmiş ve Şirketimiz adına ekli “Doğrulama Sertifikası” düzenlenmiştir.

Şirket, Karbon Ayak İzi sertifikasıyla, Sürdürülebilir Çevre vizyonuna uygun olarak Sera Gazı yönetim planı kapsamında; Sera Gazı emisyonlarının belirlenmesi, izlenmesi, raporlaması ve azaltımı konularında tutarlı, şeffaf ve güvenilir bir şekilde; Şirket faaliyetlerinin iklim değişikliğine olan etkisinin hesaplanması, kaynakların tüketimi, emisyonları ve enerji tüketimi ile ilgili şeffaflığın sağlanması ve çalışanlarının iklim değişikliği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de Yazı Tabı Kağıt Sektöründe bu belgeyi almaya hak kazanan ilk Şirket olmanın gururunu ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yapılan tüm çalışmaların başında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. ”