BIOEN: Biotrend Enerji Uluslararası Yatırım Şirketi Kurdu

BIOEN: Biotrend Enerji Uluslararası Yatırım Şirketi Kurdu

6 Temmuz 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

BIOEN: Biotrend Enerji uluslararası yatırım şirketi kurdu… Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 30 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararınca uluslararası yatırım şirketi kurulduğu belirtildi. Biotrend Enerji Uluslararası Yatırım Anonim Şirketi’nin 50 bin TL sermaye ile kurulduğu ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 01.07.2022 tarih 10611 sayılı nüshasında ilan edildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

BIOEN: Biotrend Enerji Uluslararası Yatırım Şirketi Kurdu

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi’nden Biotrend Enerji Uluslararası Yatırım Anonim Şirketi’nin kurulumuna dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, yurtdışı yatırımlarına iştirak etmek amacıyla, Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, 50.000 TL sermayeli “Biotrend Enerji Uluslararası Yatırım Anonim Şirketi”nin kurulması kararlaştırılmıştır. Şirketin kuruluş işlemleri tamamlanarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 01.07.2022 tarih 10611 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. ”

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/06/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Biotrend Enerji Uluslararası Yatırım Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yurtdışı Yatırımlarına İştirak Etmek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50000
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00 TL
Toplam Tutar
50000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,003
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,01
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Etkisi Beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi