BASCM: Baştaş Başkent Çimento Sermaye Artırımı SPK Tarafından Onaylandı

BASCM: Baştaş Başkent Çimento Sermaye Artırımı SPK Tarafından Onaylandı

29 Ağustos 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

BASCM: Baştaş Başkent Çimento sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı… Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ağustos ayı başında yapılan sermaye artırımı başvurusunun SPK tarafından kabul edildiği belirtildi. Hali hazırda 131.559.120 TL seviyesinde bulunan şirket sermayesi 300.000.000 TL nakden artırılarak 431.559.120 TL noktasına yükseltilecek. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca BASCM haberleri için de buraya göz atılabilir.

BASCM: Baştaş Başkent Çimento Sermaye Artırımı SPK Tarafından Onaylandı

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 06.08.2021 tarihli ve 155 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin dış kaynak borçlarının finansmanı ve yeni yatırım süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL’ye çıkartılmasına ve artırımı temsilen çıkarılacak payların hamiline yazılı kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine, sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakkının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal değeri üzerinden (0,01 TL) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı kapsamında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri” başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadili edilmesine ve bu kapsamda gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvuruların yapılmasına, esas Sözleşme değişikliğine yönelik gerekli onayların alınmasını müteakip Esas Sözleşme Değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verildiği 06.08.2021 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Bu kapsamda, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri” başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını almak için 10.08.2021 tarihinde yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından E-29833736-110.03.03-10085 sayı, 24.08.2021 tarihli yazı ile onaylanmıştır.

Esas Sözleşmenin tadil edilecek maddesi Ticaret Bakanlığı onayına sunulacaktır. ”