BANVT: Banvit Gelir Tablosu Zarar Açıkladı

BANVT: Banvit Gelir Tablosu Zarar Açıkladı

6 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BANVT: Banvit gelir tablosu zarar açıkladı! Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net -156.078.928,12 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

BANVT: Banvit Gelir Tablosu Zarar Açıkladı

Banvit’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

banvt-banvit-gelir-tablosu-2021-zarar-kar-payi-temettu-ne-kadar-tarihleri-zaman

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Cari Dönem
(2020)

A. Brüt Satışlar 4.446.337.144,84
. 1. Yurtiçi Satışlar 3.779.179.554,26
. 2. Yurtdışı Satışlar 659.065.930,43
. 3. Diğer Gelirler 8.091.660,15
B. Satış İndirimleri (-) 1.006.242.604,66
. 1. Satıştan İadeler (-) 214.953.318,32
. 2. Satış İskontoları (-) 699.549.529,90
. 3. Diğer İndirimler (-) 91.739.756,44
C.Net Satışlar 3.440.094.540,18
D. Satışların Maliyeti (-) 3.170.514.434,61
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 3.170.472.350,80
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 42.083,81
Brüt Satış Karı veya Zararı 269.580.105,57
E. Faaliyet Giderleri (-) 307.746.537,90
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.102.931,09
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 215.010.888,53
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 91.632.718,28
Faaliyet Karı veya Zararı -38.166.432,33
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 172.117.591,36
. 3. Faiz Gelirleri 13.665.780,59
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 148.265,95
. 7. Kambiyo Karları 150.643.584,51
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri 264.452,62
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 7.395.507,69
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 212.876.457,76
. 2. Karşılık Giderleri (-) 29.650.422,02
. 4. Kambiyo Zararları (-) 182.309.259,22
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 56.605,78
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 860.170,74
H. Finansman Giderleri (-) 72.504.770,74
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 22.856.044,42
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 49.648.726,32
Olağan Kar veya Zarar -151.430.069,47
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 10.903.160,64
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.129.695,58
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 9.773.465,06
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 15.552.019,29
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 932.862,83
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 1.500.676,40
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 13.118.480,06
Dönem Karı veya Zararı -156.078.928,12
Dönem Net Karı veya Zararı -156.078.928,12


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910288