OYAKC: Oyak Çimento Gelir Tablosu Kar Yazdı

OYAKC: Oyak Çimento Gelir Tablosu Kar Yazdı

6 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

OYAKC: Oyak Çimento gelir tablosu kar yazdı! Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 274.425.906,26 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında Oyak Çimento’nun gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

OYAKC: Oyak Çimento Gelir Tablosu Kar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

oyakc-oyak-cimento-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-kar-ne-kadar-zaman

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
31.12.2020 Gelir Tablosu
Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası
mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

A- BRÜT SATIŞLAR 1.939.074.882,41
1- Yurtiçi Satışlar 1.523.864.618,03
2- Yurtdışı Satışlar 405.182.081,38
3- Diğer Gelirler 10.028.183,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 165.712.304,11
1- Satıştan İadeler (-) 4.293.442,13
2- Satış İskontoları (-) 22.803.780,64
3- Diğer İndirimler (-) 138.615.081,34
C- NET SATIŞLAR 1.773.362.578,30
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 1.288.657.640,87
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) 1.265.358.382,16
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 22.527.004,77
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) 772.253,94
4- Diğer Satışların Maliyeti (-) –
BRÜT SATIŞ KARI 484.704.937,43
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 128.908.890,55
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 17.934,26
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 12.572.105,04
3- Genel Yönetim Giderleri (-) 116.318.851,25
FAALİYET KARI 355.796.046,88
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 159.397.319,36
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri –
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri –
3- Faiz Gelirleri 14.417.744,51
4- Komisyon Gelirler –
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 7.645.511,75
6- Menkul Kıymet Satış Karları 13.552,89
7- Kambiyo Karları 111.298.553,89
8- Reeskont Faiz Gelirleri 2.598.801,10
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları –
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 23.423.155,22
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 126.178.689,08
1- Komisyon Giderleri (-) 463.785,60
2- Karşılık Giderleri (-) 1.705.729,39
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) –
4- Kambiyo Zararları (-) 91.152.783,59
5- Reeskont Faiz Giderleri (-) 3.126.232,58
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) –
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 29.730.157,92
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 70.445.297,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 65.263.515,05
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.181.781,95
OLAĞAN KAR 318.569.380,16
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 12.363.643,09
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 201.066,61
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 12.162.576,48
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 12.187.020,50
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 9.062.469,50
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 229.169,25
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.895.381,75
DÖNEM KARI 318.746.002,75
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YÜK. KAR. (-) 44.320.096,49
DÖNEM NET KARI 274.425.906,26


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910353