ASELS: Aselsan Temettü 2021 Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?

ASELS: Aselsan Temettü 2021 Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?

30 Mayıs 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ASELS: Aselsan Temettü 2021 ödemesi ne zaman yapılacak? Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2020 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından; 197 milyon TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayırdıktan sonra kalan kar meblağını hissedarlarına kar payı olarak dağıtacağını açıkladı. Aselsan’ın 2021 kar payı dağıtımı 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Haberimiz devamında firmadan konu hakkında yapılan açıklama yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca ASELS haberleri için de buraya göz atılabilir.

ASELS: Aselsan Temettü 2021 Ödeme Tarihleri

Firmadan konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“ Yönetim Kurulu’nun 25 Mayıs 2021 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından; Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(1) maddesi gereğince 197.390.996,80 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

– Sermaye Piyasası Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 400.000.000,- TL’lik (1 TL’lik pay başına 17,54386 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %17,54386) kısmının, (net 340.000.000,- TL – 1 TL’lik pay başına 14,91228 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %14,91228) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,

– Türk Ticaret Kanunu’nun 519/(2) maddesi gereğince 28.600.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

– Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,

ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 19 Kasım 2021 tarihinde dağıtılması hususunun 46. Olağan Genel Kurul toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.280.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
228.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz Yoktur.
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
4.885.150.480
3.947.819.936
4. Vergiler ( – )
423.884.994
0
5. Net Dönem Kârı
4.449.105.886
3.947.819.936
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
197.390.996,8
197.390.996,8
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.251.714.889,2
3.750.428.939,2
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
4.251.714.889,2
3.750.428.939,2
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
14.737.000
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.266.451.889,2
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
114.000.000
114.000.000
* Nakit
114.000.000
114.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
286.000.000
286.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
28.600.000
28.600.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
3.823.114.889,2
3.321.828.939,2
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938039