Alnus Yatırım’dan DIRIT Hisse Toptan Alış Satış Açıklaması

Alnus Yatırım’dan DIRIT Hisse Toptan Alış Satış Açıklaması

12 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

Alnus Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından 12.02.2021 Cuma günü (bugün); Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hisseleri (DIRIT hisse) toptan alış satış işlemi için önemli bir açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada; 4.500.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle tahsisli olarak 2.500.000 TL Canser YALÇINAR’a, 1.500.000 TL Savaş KOLLİK’e ve 500.000 TL Sibel ASLAN’a satılacak payların toptan alış-satış işlemlerinin Alnus Yatırım aracılığı ile gerçekleştirileceği belirtildi. DIRIT hisse toptan alış satış işlemi ile ilgili Alnus Yatırım tarafından yapılan bildirim haberimiz devamında yer almaktadır. Ayrıca Diriteks kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

Alnus Yatırım’dan DIRIT Hisse Toptan Alış Satış Açıklaması

Alnus Yatırım’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket)’nin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 10.650.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 4.500.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle tahsisli olarak 2.500.000 TL Canser YALÇINAR’a, 1.500.000 TL Savaş KOLLİK’e ve 500.000 TL Sibel ASLAN’a satılacak payların toptan alış-satış işlemleri kurumumuz aracılığıyla (Alnus Yatırım) yapılacaktır.

Satışa konu paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde “Borsada İşlem Gören nitelikte” ihraç edilecektir.

Satış işleminin 24.02.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştireceklerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11/02/2021 tarihli haftalık bülteninde işlem fiyatının, baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. İşleme baz alınacak fiyat, başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle 6,58 TL olarak tespit edilmiştir.

Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Konuya ilişkin beyanlar başvuru ekinde sunulmuştur.

Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (12.02.2021) Borsa İstanbul’a başvuru yapılmıştır.

Saygılarımızla, “

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909468