FRIGO: FRİGO-PAK Gıda Sermaye Tavanını Artırma Başvurusu Yapacak

FRIGO: FRİGO-PAK Gıda Sermaye Tavanını Artırma Başvurusu Yapacak

12 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

FRIGO: FRiGO-PAK Gıda sermaye tavanını artırma başvurusu yapacak! FRİGO-PAK Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; hali hazırda 25 milyon Türk Lirası seviyesinde bulunan kayıtlı sermaye tavanının 175 milyon Türk Lirası seviyesine çıkarılması ve 2020 yılı sonu itibari ile dolan sürenin de 2025 yılı sonuna değin uzatılması için 12 Şubat 2021 tarihinde yönetim kurulu kararı alındığı belirtildi. Haberimiz devamında Frigo-Pak Gıda tarafından yapılan açıklamanın detaylarını bulabilirsiniz. Ayrıca Frigo-Pak kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

FRIGO: FRiGO-PAK Gıda Sermaye Tavanını Artırma Başvurusu Yapacak

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

“ Bugün toplanan Frigo-Pak Gıda Mad. San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu;

Sermaye Piyasası Kurulunca daha önce verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 2020 yılı sonu itibariyle dolmuş olması ve önümüzdeki dönemlerde alınacak bir sermaye artırım kararına esas oluşturmasını teminen, 2021-2025 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 25.000.000.-TL dan 175.000.000.-TL na çıkartılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izninin 5 yıl için geçerli olacağına dair düzenlemeye de uygun olarak ilgili tüm değişikliklerin yapılarak şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin bu amaçlarla tadil edilmesine,

Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na ve T.C.Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvuruların yapılmasına,

SPK ve Bakanlık izinlerinin alınmasını takiben tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulmasına,

Oybirliği ile karar vermiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur. ”

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.02.2021
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
175.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6

FRIGO: FRiGO-PAK Gıda Sermaye Tavanını Artırma Başvurusu YapacakKaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909420