ALMAD: Altınyağ Madencilik Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına Dair Açıklama Yaptı

ALMAD: Altınyağ Madencilik Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına Dair Açıklama Yaptı

25 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

ALMAD: Altınyağ Madencilik sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına dair açıklama yaptı! Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; şirketin sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin açıklama yapılarak hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu kamuoyuna duyuruldu. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Altınyağ Madencilik sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ALMAD: Altınyağ Madencilik Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına Dair Açıklama Yaptı

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Yönetim Kurulumuz 24.03.2021 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 TL artırılarak 260.000.000 TL’sına çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı kararımıza istinaden Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanmış olan ekteki “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” un kabul edilmesine ve söz konusu raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve şirketimizin web sitesinde yayınlanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur,

Saygılarımızla. ”

“ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ :

Yönetim Kurulumuz 01.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin madencilik sektöründeki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak

yatırımlarının finansmanı, bilanço yapısının ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi yönetim

kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:

  1. Şirketimizin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk

Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62

oranında 155.000.000 Türk Lirası artırılarak 260.000.000 Türk Lirası’na çıkarılmasına,

  1. Sermaye artırımında ihraç edilecek borsada işlem görmeyen payların “borsada işlem

görmeyen” nitelikte, borsada işlem gören payların “borsada işlem gören” nitelikte oluşturulmasına,

  1. Yapılacak sermaye artırımında pay sahiplerine, borsada işlem görmeyen paylar karşılığında

“borsada işlem görmeyen” nitelikte pay, borsada işlem gören paylar karşılığında “borsada işlem gören”

nitelikte pay verilmesine,

  1. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay

alma haklarının, 1 payın nominal değeri olan 1 Kuruş (1 Lot = 100 adet pay için 1 TL) karşılığında

kullandırılmasına,

  1. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik’in şirkette sahip olduğu 17.420.364,87 TL

nominal değerdeki sermaye payına ilişkin 25.715.776,71 TL tutarındaki rüçhan hakkı kullanımının

23.000.000 TL tutarındaki kısmının sermaye avansı niteliğinde şirkete nakden ödemiş olduğu

fonlardan ve kalan 2.715.776,71 TL tutarındaki kısmının şirkete yatırmış olduğu nakit fonlardan

kaynaklanan cari hesap alacağından mahsuben kullandırılmasına,

  1. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 45 gün olarak belirlenmesine,

bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin,

izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

  1. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş

günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de oluşacak fiyattan

Borsada satılmasına,

  1. İşbu kararımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt

Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve

kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,

  1. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası

Kurulu’nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.’nin Genel

Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme

sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir. ”

Raporun tamamı için kaynak linke (KAP) göz atılabilir:  https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920171