1994 Ekonomik Krizi Nedenleri ve Sonuçları Nasıldır?

1994 Ekonomik Krizi Nedenleri ve Sonuçları Nasıldır?

24 Mayıs 2020 0 Yazar: Emine Zaman

Ülkemiz bankacılık sektörü bugünlere çeşitli aşamalardan geçerek gelmiştir. Özellikle 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren ülkemizde hızla çoğalan bankalar, bu konuda öngörülemeyen bir süreci tetiklemiştir. Sermaye yeterliliği konusunda sorun yaşayan pek çok kurum banka olarak faaliyet göstermiş ve bunun sonucunda 1994 yılına gelindiğinde bankacılık krizi patlak vermiştir. Halen günümüzde 1994 bankacılık krizi olarak hatırlanan bu sürece daha yakından bakalım. 1994 bankacılık krizi nedir? 1994 Ekonomik Krizi Nedenleri ve Sonuçları nasıldır?

1994 Ekonomik Krizi Nedenleri Nelerdir?

1994 yılında Cumhuriyet tarihinin o güne kadar verilmiş en büyük cari açığı ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu durum, 1994 yılının Nisan ayından itibaren ülkemizde güçlü bir ekonomik kriz yaşanmasını tetiklemiştir. Ekonomik krizin tabana doğru yayılması ile halkın tasarrufları azalmış ve bankalardaki mevduatlar belirgin seviyede gerilemiştir. Yeterli sermaye yapısına sahip olmayan pek çok banka bu durumdan derinden etkilenmiştir.

1994 Bankacılık Krizi Neden Çıktı?

Ocak 1994’te 19 Türk Lirası olan Amerikan Doları, Nisan 1994’e gelindiğinde yüzde 100 oranında değerlenerek 38 liraya çıkmıştır. Bir başka deyişle; 4 ay içerisinde Türk Lirası yüzde 100 oranında devalüasyon yaşamıştır.

Bazı bankaların kullandırdıkları kredilerin, sermaye yapısını aştığı gibi; uhdelerinde bulunan mevduatların da çok üzerinde ölçümlenmesi; bu bankalara devletin müdahale etme gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 5 Nisan 1994 tarihinde yeni bir tedbirler paketi açıklayan hükümet, bazı bankaları da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devretmiştir.

1994 Ekonomik Krizi Sonuçları Nelerdir?

1990’lı yılların en önemli krizlerinden biri olan 94 bankacılık krizi Türkiye bankacılık sektörü başta olmak üzere Türkiye ekonomisini derinden sarsmıştır. Ekonomik olarak belirgin bir daralma yaşanmasına neden olan kriz, ülkenin bankacılık sektörünün da sorgulanmasına sebebiyet vermiştir. Halkın birikimlerini bankalardan önemli oranda çekmesi de bu krizin önemli sonuçları arasında yer almıştır. Türk Lirası’ndaki önemli değer kaybı, döviz kurlarındaki yükselme ve enflasyon oranındaki müthiş artış sürecin önemli sonuçları olarak kayıtlara geçmiştir.

1994 krizi aslında ülkenin ekonomik sistemini tamamen saran bir kriz olarak ortaya çıkmıştır. Ekonomik olarak güçlü durumda olmayan sistem de buna karşı koyamamıştır. 1994 krizi, sermaye yapısı bakımından güçlü durumda olmayan bankaları bankacılık sektöründen silince; bu kriz 1994 bankacılık krizi olarak hatırlarda kalmıştır. 1994 Ekonomik Krizi Nedenleri ve Sonuçları haberi akabinde; Ülkemizde kapatılmış bankalar listesine buradan göz atabilirsiniz.