ZOREN: Zorlu Enerji Gelir Tablosu Kar Yazdı

ZOREN: Zorlu Enerji Gelir Tablosu Kar Yazdı

12 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ZOREN: Zorlu Enerji gelir tablosu kar yazdı! Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 258.860.426 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa yıldız pazar şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

ZOREN: Zorlu Enerji Gelir Tablosu Kar Yazdı

Zorlu Enerji’nin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

zoren-zorlu-enerji-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-bilanco

*Bu mali tablo SPK mevzuatına göre raporlanan değerleri yansıtmamakta olup, VUK hükümlerine göre düzenlenmiştir.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU
( TL )

CARİ DÖNEM
31.12.2020

A- BRÜT SATIŞLAR 589.631.863
1-Yurtiçi Satışlar 548.688.902
2-Yurtdışı Satışlar 40.015.344
3-Diğer Gelirler 927.617
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 1.885.394
1-Satıştan İadeler (-) 1.885.394
2-Satış İskontoları (-) –
3-Diğer İndirimler (-) –
C- NET SATIŞLAR 587.746.469
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 511.591.267
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) 35.642.721
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 395.085.155
3-Satılan Proje Hizmet Maliyeti (-) 78.744.305
4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 2.119.087
BÜRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 76.155.201
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 44.485.813
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) –
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 14.615.953
3-Genel Yönetim Giderleri (-) 29.869.860
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 31.669.388
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 1.565.411.763
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 270.018.763
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 184.225.364
3-Faiz Gelirleri 163.728.457
4-Komisyon Gelirleri –
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar –
6-Menkul Kıymet Satış Karları –
7-Kambiyo Karları 943.220.387
8-Reeskont Faiz Gelirleri –
9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 4.218.792
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 483.531.869
1-Komisyon Giderleri (-) –
2-Karşılık Giderleri (-) –
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) –
4-Kambiyo Zararları (-) 481.212.165
5-Reeskont Faiz Giderleri (-) –
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) –
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 2.319.704
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 1.104.339.178
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 587.545.778
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 516.793.400
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 9.210.103
I- OLAĞANDIŞI GELiR VE KARLAR 261.458.014
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları –
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 261.458.014
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 11.807.691
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 10.884.512
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) –
3-Diger Olagandisi Gider ve Zararlar (-) 923.179
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 258.860.426
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) –
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 258.860.426


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909717