YUNSA: Yünsa’dan Modernizasyon ve Kapasite Artırımı Yatırımı

YUNSA: Yünsa’dan Modernizasyon ve Kapasite Artırımı Yatırımı

20 Haziran 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

YUNSA: Yünsa’dan modernizasyon ve kapasite artırımı yatırımı… Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada dokuma tezgahı kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımı için üretici firma ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Makine yatırımının kurulumunun tamamlanmasının Aralık 2022’de bitmesinin ön görüldüğü deklare edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

YUNSA: Yünsa’dan Modernizasyon ve Kapasite Artırımı Yatırımı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 24 Ocak 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden başlatılan planlı yatırım çalışmaları sonucu dokuma tezgahı kapasite artırımı ve modernizasyon yatırımı için üretici firma ile anlaşma sağlanmıştır.

Airjet ve rapierli dokuma tezgahları yatırımımız ile enerji tasarrufunda ve çalışan verimliliğinde artış, teknik firede düşüş, birim zamanda alınan çıktı miktarının ve üretim kapasitesinin artışı ve bunlara bağlı olarak birim maliyetlerde azalış beklenmektedir.

2022 yılı Aralık ayında kurulumu tamamlanması planlanan makine yatırımımıza ilişkin detayları kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. ”

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Dokuma Tezgahı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24 Ocak 2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
1.040.000 EUR (17 Haziran 2022 Tarihli TCMB EUR/TRY Karşılığı 18.933.928 TL)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
5
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
65
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
41
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
6
Alım Koşulları
Vadeli
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Aralık, 2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Dokuma Tezgahı Modernizasyonu, Kapasite Artırımı, Üretim Kalitesi ve Enerji Verimliliği Artışı
Karşı Taraf
Picanol NV
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yasal zorunluluk bulunmadığından, ilk kullanıcısı olduğumuz dokuma tezgahlarına ilişkin değerleme çalışması yapılmamıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi