YEOTK: Yeo Teknoloji 41,5 Milyon TL’ye Arsa Aldı

YEOTK: Yeo Teknoloji 41,5 Milyon TL’ye Arsa Aldı

5 Mayıs 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

YEOTK: Yeo Teknoloji 41,5 milyon TL’ye arsa aldı… Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklamada; Orhanlı Mahallesi 8632 Ada 6 Parsel Tuzla/İstanbul adresinde bulunan 13.496,97 metrekare arsa 41.500.000 bedel ile satın alındığı belirtildi. Alım gerekçesi olarak da “şirketin büyüyen yapısı, depolama ve üretim kapasitesini arttırmak amacı” ifade edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

YEOTK: Yeo Teknoloji 41,5 Milyon TL’ye Arsa Aldı

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi’nden arsa alımı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Şirketimizin büyüyen yapısı gereği, depolama ve üretim kapasitesini arttırmak amacıyla, Orhanlı Mahallesi 8632 Ada 6 Parsel Tuzla/İstanbul adresinde bulunan 13.496,97 metrekare arsa 41.500.000 bedel ile satın alınmıştır. ”

Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesi, 13.496,97 metrekare
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Toplam Alım Bedeli
41.500.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,03
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 172
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 9
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 183
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 9
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05.05.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Şirket’in faaliyetlerini olumlu etkileyeceği beklenmektedir.
Karşı Taraf
Ali Samast
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunluluk Bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi