ULUUN: Ulusoy Un Sermaye Artırımı ve Kar Payı Dağıtımı

ULUUN: Ulusoy Un Sermaye Artırımı ve Kar Payı Dağıtımı

2 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ULUUN: Ulusoy Un kayıtlı sermaye tavanını 250 milyon Türk Lirası’ndan 422.500.000 Türk Lirası’na yükseltme kararı almış ve bu kararı Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından onaylanmıştı. Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi de 31 Aralık 2024’e kadar uzatılmıştı. Ulusoy Un’dan 2 Şubat 2021 Salı günü kayıtlı sermaye tavanının artırımı konusunda yapılan açıklamada; şirketin olağanüstü genel kurulunda oy birliği ile onay kararı alındığı belirtildi. Bir diğer açıklamada ise kar payı dağıtımı konusunda bilgilendirme yapıldı. Açıklama detayı haberimiz devamında yer almaktadır. Borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

ULUUN: Ulusoy Un Sermaye Artırımı ve Kar Payı Dağıtımı

Şirketten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verilmiştir:

“ Şirketimizin 10.12.2020 tarihli 2020/026 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve 5 yıllık sürenin güncellenmesi için gerekli yasal sürecin başlatılmasına karar verilmişti. Söz konusu yönetim kurulu kararımızın ekinde yer alan esas sözleşmemizin 6.maddesinin tadiline ilişkin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı’nın uyarı ve yönlendirmeleri de dikkate alınarak bu kararımızın ekinde yer aldığı şekilde güncellenmesine, 10.12.2020 tarih ve 2020/026 sayılı yönetim kurulu kararımızın ekinde yer alan tadil metninin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

02.02.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanının artırılması görüşülüp onaylanmıştır. ”

“ Yönetim kurulumuzun 05.01.2021 tarihli toplantısında alınan karar gereği, 84.500.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayemizin 106.470.000,00 TL artırılarak 190.970.000,00 TL’na çıkartılması ve artırılan kısmın tamamının iç kaynaklardan bedelsiz olarak karşılanması yönündeki önerisi 02.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülüp onaylanmıştır. ”

“ Yönetim kurulumuzun 05.01.2021 tarihli toplantısında alınan karar gereği, 84.500.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayemizin 106.470.000,00 TL artırılarak 190.970.000,00 TL’na çıkartılması ve artırılan kısmın tamamının iç kaynaklardan bedelsiz olarak karşılanması yönündeki önerisi 02.02.2021 tarihinde yapılması planlanan olağan üstü genel kurul toplantısında görüşülecektir. Artırılacak 106.470.000,00 TL kısmın 64.545.000,00 TL kısmı geçmiş yıl karlarından, 41.925.000,00 TL kısmı özel yedeklerden karşılanacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız, saygılarımızla ”