Ulusoy Un 35 Milyon TL’ye Kadar ULUUN Hissesi Geri Alacak

Ulusoy Un 35 Milyon TL’ye Kadar ULUUN Hissesi Geri Alacak

30 Haziran 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

Ulusoy Un 35 milyon TL’ye kadar ULUUN hissesi geri alacak… Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; şirketin payları için geri alım programı başlattığı belirtildi. Bahse konu geri alım programının 1 yıl süreceği, alımlar için 35 milyon Türk Lirası ayrıldığı ve alımların pay başına azami 7 TL’ye kadar yapılacağı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca ULUUN haberleri için de buraya göz atılabilir.

Ulusoy Un 35 Milyon TL’ye Kadar ULUUN Hissesi Geri Alacak

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ 30.06.2021 tarihinde alınan 2021/024 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde;

  1. Şirketimizin Borsa’da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu ve II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği gereğince aşağıda detayları belirtilen Pay Geri Alım Program ve işlemlerinin yapılmasına,
  2. Geri alım programının unsurları;

a. Geri Alım Amacı: Şirket paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi.

b. Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre : 1 Yıl

c. Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı : 5.000.000 Adet

d. Alt ve Üst Fiyat Limitleri: 0,00 TL/Adet ile 7,00 TL/Adet aralığında

e. Yıllık ve son üç aylık pay fiyat bilgisi;

Dönem En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
Yıllık 3,91 TL 8,76 TL
Son Üç Aylık 4,53 TL 8,16 TL
  1. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması halinde 1 yıllık süreyi beklemeden geri alım programının sonlandırılmasına,
  2. Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili esaslarının şimdiden belirlenmemesine,
  3. Geri alım için azami 35.000.000,00 TL’nın ayrılmasına ve bu tutarın şirketin nakit ve nakit benzeri aktiflerinden karşılanmasına,

Ayrıca ;

  1. Yürütülecek geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944999