TURGG: Türker Proje Gelir Tablosu Zarar Yazdı

TURGG: Türker Proje Gelir Tablosu Zarar Yazdı

14 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

TURGG: Türker Proje gelir tablosu zarar yazdı! Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net -298.196,09 TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Türker Proje sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

TURGG: Türker Proje Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Türker Proje’nin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

turgg-turker-proje-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2021-temettu-bilanco-payi

Aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATRIM GELİŞTİRME A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU

Cari Dönem

31.Aralık.2020

1- Yurt İçi Satışlar
2- Yurt Dışı Satışlar
3- Diğer Gelirler 79.472,11
0,00
1- Satıştan İadeler(-)
2- Satış İskontoları(-)
3- Diğer İndirimler(-)
79.472,11
0,00
1- Satılan Mamüller Maliyeti(-)
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
3- Satılan Hizmet Maliyeti(-)
4- Diğer Satışların Maliyeti(-)
79.472,11
2.034.006,08
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
2- Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-)
3- Genel Yönetim Giderleri(-) 2.034.006,08
-1.954.533,97
1.640.709,86
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3- Faiz Gelirleri 1.636.040,36
4- Komisyon Gelirleri
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar
6- Menkul Kıymet Satış Karları
7- Kambiyo Karları 4.669,50
8- Reeskont Faiz Gelirleri
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar
1.168,75
1- Komisyon Giderleri(-)
2- Karşılık Giderleri(-)
3- Menkul Kıymet Satış Zararları(-)
4- Kambiyo Zararları(-) 1.168,75
5- Reeskont Faiz Giderleri(-)
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
1.972,86
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.972,86
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
-316.965,72
18.769,63
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 18.769,63
0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)
-298.196

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -298.196,09 TL


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909090