TSKB Qua Granite Hayal Yapı QUAGR İçin Halka Arz Fiyatını 16,46 TL Olarak Hesapladı

TSKB Qua Granite Hayal Yapı QUAGR İçin Halka Arz Fiyatını 16,46 TL Olarak Hesapladı

3 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

TSKB Qua Granite Hayal Yapı QUAGR için halka arz fiyatını 16,46 TL olarak hesapladı! Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi tarafından Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. fiyat tespit analiz raporu yayımlandı. Bahse konu raporda; “hesaplanan halka arz öncesi özsermaye değerine %20,2 iskonto uygulayarak halka arz iskontosu sonrasında Qua Granite için fiyat belirlenmiştir. Buna göre 1 TL nominal değerli pay başına halka arz fiyatı 16,46 TL olarak hesaplanmıştır” ifadesine yer verildi. Haberimiz devamında detaylar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca TSKB yan kuruluşları ve ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

TSKB Qua Granite Hayal Yapı QUAGR İçin Halka Arz Fiyatını 16,46 TL Olarak Hesapladı

TSKB tarafından yayımlanan Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. fiyat tespit analiz raporunun “Değerleme Sonucu ve Görüş” kısmında şu ifadelere yer verildi:

“ Şirket değerlemesinde İNA ve Piyasa Çarpanları yöntemleri aşağıdaki gibi ağırlıklandırılmıştır ve Qua Granite’in Halka Arz Öncesi Özsermaye Değeri 2.166 milyon TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan halka arz öncesi özsermaye değerine %20,2 iskonto uygulayarak halka arz iskontosu sonrasında Qua Granite için fiyat belirlenmiştir. Buna göre 1 TL nominal değerli pay başına halka arz fiyatı 16,46 TL olarak hesaplanmıştır.

– Fiyat tespit raporunda Şirket değerlemesi için kullanılan hesaplamalar kurumların genel değerlendirme ve değerleme yapmalarına olanak verecek ölçüde net ve anlaşılır şekilde verilmiştir.

– İNA analizi sonuçlarının %50 ağırlıklandırılmasını makul buluyoruz.

– Piyasa çarpanları yönteminde Seçilmiş BIST Şirketleri, BIST Taş Toprak Endeksi, Yurt Dışı Benzerler, Yurt İçi Benzerler ve Yıldız Pazar Endeksi olarak gruplandırma yapılmasının makul olduğunu düşünüyoruz.

– %20,2 halka arz iskontosunu makul buluyoruz.

Değerlendirmemiz sonucunda %20,2 oranında halka arz iskontosu uygulanarak hesaplanan 16,46 TL hisse başı fiyatı makul buluyoruz. ”


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi tarafından Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. fiyat tespit analiz raporunun tamamı Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden haberimize de kaynak teşkil eden şu linkten incelenebilir: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922905