Thomas Robert Malthus Kimdir Thomas Malthus Nüfus

Thomas Robert Malthus Kimdir Thomas Malthus Nüfus

15 Ocak 2020 0 Yazar: Emine Zaman

Thomas Robert Malthus 1766 yılında doğmuş, 1834 yılında da hayatını kaybetmiştir. Daha çok Thomas Malthus olarak bilinmesine rağmen, Robert Malthus olarak anılmayı tercih etmiştir. Malthus, İngiliz nüfus bilimci ve politik iktisat teorisyenidir. Demografik alanda önemli teorileri olan Malthus, aynı zamanda İngiltere’nin ilk politik ekonomi profesörü unvanına da sahiptir. Thomas Robert Malthus kimdir ve Thomas Malthus Nüfus Kuramı nedir daha yakından bakalım…

Thomas Robert Malthus Kimdir Thomas Malthus Nüfus Kuramı

Thomas Malthus “Nüfus Artışı Hakkında Araştırma”yı yayımladığında, kimi Maltus’un fikirlerine katılırken pek çok kişi de karşı çıkmıştır. Büyük yankı uyandıran bu çalışma da Malthus; uygun koşullarda yani salgın vb. gibi durumlar yoksa popülasyon geometrik dizi şeklinde artarken (2, 4, 8, 16, 32, …), besin maddeleri 1, 2, 3, 4, 5, … şeklinde aritmetik olarak artmaktadır. Kişi sayısındaki artış besin sayısındaki artıştan fazla olduğu için besin yetersizliği ortaya çıkacaktır. Malthus bu sebepten bazı bireylerin öleceğini ve bir dengenin sağlanacağını öngörmektedir. Milton Friedman kimdir Milton Friedman ve ekonomi çalışmaları hakkında detaylı bilgi için buraya göz atabilirsiniz.

Thomas Malthus Nüfus Kuramı

Robert Malthus bu düşüncesinden dolayı erken yaşta evlenmemenin ve az çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu tür teşviklerin toplumun üst sınıfından ziyade özellikle alt sınıfa uygulanması gerektiğini belirten Robert Malthus, toplumsal sefaletin en temel nedeninin alt sınıflar olduğunu düşünmekte idi. Malthus, fakir kesime yapılan özellikle kamu yardımlarına karşı çıkmıştır. Robert Malthus her türlü toplumsal yardımlara muhalif olmuştur.

Thomas Malthus’un Ekonomi Görüşleri

Maltus tasarruf konusundaki düşünceleri itibari ile Adam Smith’den ayrılmaktadır. Adam Smith sermayenin tasarruf ile artabileceğini ve tasarruf eden bireylerin topluma fayda sağlayacağını belirtmektedir. Malthus ise aşırı tasarrufun üretim saikini zayıflatacağını belirtmektedir. Üretimin satmak için yapıldığını dile getiren Malthus, herkes açlıktan ölmeyecek kadar yerse, örtünebilecek kadar giyerse ve basit bir yerde barınırsa, daha iyisini yapmak için çalışmaya gerek olmayacağını; toplumun gelişmesi için üretim ile birlikte tüketimin de artması gerektiğini vurgulamıştır.

Robert Malthus’un Fiyat Görüşü

Thomas Malthus fiyat hakkındaki düşünceleri Ricardo’nunkinden farklı yöndedir. Malthus fiyatı, fiili talebin belirlediğini düşünmektedir. Ricardo ise maliyet ve para hacminin fiyatı belirlediğini belirtmektedir. Malthus, fiyat mekanizmasında marjinal alıcının rolünü belirtmeye özen göstermiştir. Robert Malthus bu konuyu bir örnekle açıklamıştır:

“Bir malı elli kişinin muhakkak surette almak istediklerini farz edelim. Fakat piyasada bu maldan yalnız kırk tane bulunsun. Elli kişiden 39 tanesi, bu mala iki şilinden yüksek bedel ödeyebilir kişilerse.. Kırkıncı iki şilin verebiliyorsa.. Ve geri kalan on kişi, iki şiline bu malı alamayacak durumda iseler.. Malın satış fiyatı, kırkıncı müşterinin fiili talebine göre takarrür edecektir. Bütün malın satılmasını temin edecek mübadele fiyatı, iki şilin olacaktır. Öyle bir durumda, fakirlere yardım edildiğini yahut ücretlere zam yapıldığını göz önüne getirelim Diyelim ki, az kazançlı on kişiye ikişer şilinlik ödeme yapmak imkanı sağlanmıştır. Ne olacaktır? Zenginin iki şilini ile fakirin iki şilini arasında bir fark yoktur. Kırk adet mal, her biri ikişer şilin ödeyebilecek elli kişi tarafından talep edilecektir. Ve ister istemez, fiyat yükselecektir”.

Thomas Malthus’un Ücret Görüşü

Thomas Malthus ücret hakkındaki düşünceleri ile de Ricardo’dan ayrılmıştır. Ricardo, ücretlerin en az geçim seviyesine iten bir baskı olduğunu söylemekte iken Malthus ise ücretlerin esnek olmadığını dile getirmektedir. Çok sayıda işçinin uzun zaman açıkta kalmadığı müddetçe, ücretlerde bir düşme olmayacağını vurgulamaktadır. Malthus, harcamaların “israf” olsa bile bazen faydalı olacağını düşünmektedir. Thomas Malthus kısır istihlak (tüketim) veya unprodictive consumption diye bahsettiği olayın, kapitali ve emeği işler durumda tutmaya yarayabileceği durumlar bulunduğunu dile getirmektedir.

Thomas Malthus’un Eserleri

Malthus’un pek çok eseri bulunmaktadır En önemlilerinden ikisi; Principle of Political Economy (1820 tarihinde son şeklini vermiştir.), Definitions Of Political Economy (1827’de çıkarmıştır.) Milton Friedman kimdir Milton Friedman ve ekonomi çalışmaları hakkında detaylı bilgi için buraya göz atabilirsiniz.