SNPAM: Sönmez Pamuklu 2021’in İlk 6 Ayında 18,4 Milyon TL Kar Açıkladı

SNPAM: Sönmez Pamuklu 2021’in İlk 6 Ayında 18,4 Milyon TL Kar Açıkladı

17 Ağustos 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

SNPAM: Sönmez Pamuklu 2021’in ilk 6 ayında 18,4 milyon TL kar elde etti… Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi tarafından 2021 yılının ilk yarısına dair vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Bahse konu tabloda şirketin yılın ilk 6 ayında 18,4 milyon TL kar sağladığı görüldü. Haberimiz devamında şirket gelir tablosuna dair detaylar yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca SNPAM haberleri için de buraya göz atılabilir.

SNPAM: Sönmez Pamuklu 2021’in İlk 6 Ayında 18,4 Milyon TL Kar Sağladı

Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi’nin 2021 yılı ilk yarısına dair açıkladığı gelir tablosunda brüt satışları 59,2 milyon TL olarak yer aldı. Şirketin net satışları ise 58,2 milyon TL olarak gerçekleşti. 41,3 milyon TL’lik satış maliyetinin akabinde şirketin brüt satış karı 16,9 milyon TL düzeyinde oldu. Söz konusu dönemde 1,5 milyon TL seviyesinde faaliyet gideri kaydeden şirketin faaliyet karı 15,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Diğer faaliyetlerden 9,6 milyon TL kar elde eden Sönmez Pamuklu’nun diğer faaliyetlerden gideri ise 12,5 milyon TL noktasında oldu. 880 bin TL civarında finansman gideri yazan şirket, 11 milyon 538 bin TL düzeyinde olağan kar açıkladı. Olağan dışı gelirleri 10 milyon 570 bin TL ve olağan dışı giderleri de 3,7 milyon TL olarak gerçekleşen şirketin dönem karı 18 milyon 413 bin TL olarak belirtildi.


Yararlanılan kaynaklar ve gelir tablosu PDF’ine ulaşmak için: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958561