SILVR: Silverline Gelir Tablosu Kar Yazdı

SILVR: Silverline Gelir Tablosu Kar Yazdı

2 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

SILVR: Silverline gelir tablosu kar yazdı. Silverline Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 10.274.780,04 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında Silverline gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Silverline sahibi kim ne iş yapar buradan göz atılabilir.

SILVR: Silverline Gelir Tablosu Kar Yazdı

Silverline’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

silvr-silverline-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-temettu-kar-payi-ne-kadar-zaman-tarihleri

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş
olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Silverline Endüstri ve Tic. A.Ş.
01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 Ayrıntılı Gelir Tablosu

01.01.2020-31.12.2020

A – BrütSatışlar 584.968.219,77
1- Yurtiçi Satışlar 573.377.378,10
2- Yurtdışı Satışlar 880.426,51
3- Diğer Gelirler 10.710.415,16
B – Satışlardan indirimler (-) 3.253.849,64
1- Satışlardan iadeler (-) 1.848.813,27
2- Satış İskontoları (-)
3- Diğer İndirimler(-) 1.405.036,37
C – NET SATIŞLAR 581.714.370,13
D – Satışların maliyeti (-) -539.750.863,24
1- Satılan Mamuller Maliyeti(-) -527.916.774,84
2- Satılan Ticari Mal Maliyeti(-) -11.514.960,68
4- Diğer Satışların Maliyeti(-) -319.127,72
BRÜT SATIŞ KARI 41.963.506,89
E – Faaliyet giderleri (-) -23.500.449,47
1- Araştırma Geliştirme Giderleri -6.382.985,08
2- Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) -278.926,94
3- Genel yönetim giderleri (-) -16.838.537,45
ESAS FAALİYET KARI 18.463.057,42
F – Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar 51.079.094,32
3- Faiz Gelirleri 10.819,00
6- Menkul Kıymet Satış Karı 2.239.432,03
7- Kambiyo Karları 43.937.086,36
9- Diğer Olağan Gelir Ve Karlar 4.891.756,93
G – Diğer Faaliyetlerden Gider Ve Zarar -795.866,97
2- Karşılık Giderleri
4- Kambiyo Zararları(-) -795.866,97
6 Diğer Olağan Gider Ve Zararlar
7- Enflasyon Düzeltmesi Zararları
H – Finansman Giderleri -60.943.476,08
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri -60.943.476,08
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 7.802.808,69
I – Olağandışı Gelir ve Kar 2.564.488,06
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 2.564.488,06
J – Olağandışı Gider ve Zararlar -92.516,71
2- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar(-)
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) -92.516,71
DÖNEM KARI 10.274.780,04
K – Dön.Karı Vergi Diğer Yasal Yük.Karş.
DÖNEM NET KARI 10.274.780,04


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910411