SAYAS Temettü İle Bedelsiz Sermaye Artıracak

SAYAS Temettü İle Bedelsiz Sermaye Artıracak

22 Mayıs 2022 0 Yazar: Şerife Uslu

SAYAS temettü ile bedelsiz sermaye artıracak. SAY Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; şirketin 2021 yılında elde ettiği net kardan paydaşlarına pay biçiminde temettü dağıtımı kararı aldığı belirtildi. Buna göre şirketin ödenmiş sermayesi 25.750.000 TL seviyesinden dağıtılabilir net dönem karından 51.500.000 TL tutarında (%200 oranında) artırılarak 77.250.000 TL’ye yükseltilecek. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ise 100 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Haberimiz devamında SAYAS kar payı dağıtımı bedelsiz sermaye artırımı hakkında detaylı bilgi yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

SAYAS Temettü İle Bedelsiz Sermaye Artıracak

SAY Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden kar payı dağıtımı bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” Yönetim Kurulumuzun 20 Mayıs 2022 tarihli toplantısında;

16/6/2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ekli kar payı dağıtım teklifi aracılığıyla, Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolarına göre ana ortaklığın 66.443.579 TL net dönem karı elde ettiği dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi çerçevesinde mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20’sine kadar ayrıldığından birinci tertip yasal yedek akçe olarak 3.000.772,32 TL ilave ayrılmasına, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin ise 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde 25.750.000 TL’den 51.500.000 TL tutarında (%200 oranında) artırılarak 77.250.000 TL’ye çıkarılmasına, bu tutarın dağıtılabilir net dönem karından karşılanmasına, kalan tutarın olağanüstü yedeklere transferine uygunluğun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
25.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.149.227,68
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Bulunmamaktadır
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
88.270.982
84.595.220,26
4. Vergiler ( – )
-21.747.654
-21.236.412,6
5. Net Dönem Kârı
66.443.579
63.358.807,66
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
3.000.772,32
3.000.772,32
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
63.442.806,68
60.358.035,34
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
63.442.806,68
60.358.035,34
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
51.500.000
* Nakit
0
* Bedelsiz
51.500.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
11.942.806,68
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0