QUAGR: QUA GRANITE Kar Payı Dağıtımını 2021’de Pay Biçiminde Yapacak

QUAGR: QUA GRANITE Kar Payı Dağıtımını 2021’de Pay Biçiminde Yapacak

11 Haziran 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

QUAGR: QUA GRANITE kar payı dağıtımını 2021’de pay biçiminde yapacak… QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; şirketin 2020 yılında elde ettiği net kara binaen 2021 yılında gerçekleştireceği kar payı dağıtımının nakit değil, pay biçiminde yapılmasının ön görüldüğü belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca QUAGR kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

QUAGR: QUA GRANITE Kar Payı Dağıtımını 2021’de Pay Biçiminde Yapacak

QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklarımıza %100 oranında olmak üzere 120.000.000 TL kar payının pay olarak dağıtılmasına, kar dağıtımına ilişkin teklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmişti. 10.06.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi kabul edilmiştir.

Saygılarımızla ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
120.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.365.097
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
176.524.568
183.005.235
4. Vergiler ( – )
32.068.872
6.609.613
5. Net Dönem Kârı
144.455.696
176.395.622
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
8.819.781
8.819.781
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
135.635.915
167.575.841
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
164.030
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
135.799.945
167.575.841
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
120.000.000
120.000.000
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
120.000.000
120.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
15.635.915
47.575.841
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941920