NUHCM: Nuh Çimento Gelir Tablosu Kar Yazdı

NUHCM: Nuh Çimento Gelir Tablosu Kar Yazdı

14 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

NUHCM: Nuh Çimento gelir tablosu kar yazdı! Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 354.204.587,69 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

NUHCM: Nuh Çimento Gelir Tablosu Kar Yazdı

Nuh Çimento’nun gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

nuhcm-nuh-cimento-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-bilanco

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE SUNULMUŞ OLUP
SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞ
2020 YILI (ARALIK DÖNEMİ )
GELİR TABLOSU (TL)

A- BRÜT SATIŞLAR 1.387.676.521,53
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 281.332.802,56
601 YURTDIŞI SATIŞLAR 1.102.238.617,19
602 DİĞER GELİRLER 4.105.101,78
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ 24.033.510,44
610 SATIŞTAN İADELER
611 SATIŞ İSKONTOLARI 24.033.510,44
612 DİĞER İNDİRİMLER 0,00
C- NET SATIŞLAR 1.363.643.011,09
D- SATIŞLARIN MALİYETİ 856.340.388,99
620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ 833.393.966,69
621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 20.513.873,98
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 1.259.320,94
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ 1.173.227,38
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 507.302.622,10
E- FAALİYET GİDERLERİ 122.412.124,92
630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 7.909,08
631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİD. 53.128.016,09
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 69.276.199,75
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 384.890.497,18
F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KAR 194.039.993,84
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 32.513.541,00
641 BAĞLI ORT. TEMETTÜ GELİRLERİ 0,00
642 FAİZ GELİRLERİ 12.701.925,43
643 KOMİSYON GELİRLERİ 0,00
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 14.999,38
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI 29.389,88
646 KAMBİYO KARLARI 131.748.032,13
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 1.033.444,51
648 ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI 0,00
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 15.998.661,51
G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARAR 69.121.310,52
653 KOMİSYON GİDERLERİ 0,00
654 KARŞILIK GİDERLERİ
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARI 0,00
656 KAMBİYO ZARARLARI 67.094.807,73
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 2.026.502,79
658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI 0,00
659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ 61.998.979,07
660 KISA V.BORÇLANMA GİDERLERİ 48.680.524,07
661 UZUN V.BORÇLANMA GİDERLERİ 13.318.455,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 447.810.201,43
I- OLAĞANDIŞI GEL.VEYA KAR 23.757.722,25
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 23.757.722,25
J- OLAĞANDIŞI GİD.VE ZARAR 29.297.438,59
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI 8.276.166,13
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 21.021.272,46
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 442.270.485,09
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜK.KARŞ. 88.065.897,40
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 354.204.587,69


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909595