NUGYO: Nurol GYO 2022 İlk Çeyrek Finansallarını Açıkladı

NUGYO: Nurol GYO 2022 İlk Çeyrek Finansallarını Açıkladı

1 Mayıs 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

NUGYO: Nurol GYO 2022 ilk çeyrek finansallarını açıkladı… Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 2022 yılının ilk 3 aylık dönemine dair finansal tablolarını kamuoyu ile paylaştı. Nurol GYO’nun 1 Ocak – 31 Mart 2022 hesap döneminde net dönem karı 11.184.292 TL olarak deklare edildi. Haberimiz devamında firmanın finansal tablolarına dair detaylı bilgi yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

NUGYO: Nurol GYO 2022 İlk Çeyrek Finansallarını Açıkladı

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı faaliyet raporunda finansal duruma ilişkin yönetim analizi ve değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yer almıştır:

” Şirket’in 31 Mart 2022 itibarıyla toplam aktif büyüklüğü 1.710.486.894 TL olup (31 Aralık 2021: 1.644.540.772 TL), Hasılat’ı 158.411.243 TL’dir (31 Mart 2021: 148.762.571 TL). Şirket’in 31 Mart 2021 itibarıyla Net Dönem Karı 11.184.292 TL (31 Mart 2021: Net Dönem Zararı – 27.006.065 TL) olarak gerçekleşmiştir.

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Şirket’in dönen varlıkları 539.184.083 TL, kısa vadeli yükümlülükleri ise 946.870.299 TL olup, 1 Ocak – 31 Mart 2022 hesap döneminde net dönem karı 11.184.292 TL olmuştur. Şirket, söz konusu kısa vadeli yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak herhangi bir aksama öngörmemektedir.

Şirket’in 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla stoklarının ve yatırım amaçlı gayrimenkullerinin taşınan değeri 1.178.837.205 TL olup, stokların satışı için pazarlama ve satış faaliyetleri devam etmektedir. Herhangi bir nakit sıkışıklığında satış, ipotek ya da alternatif başka yöntemler Şirket tarafından değerlendirilecektir.

Şirket’in Nurol Tower, Nurol Park ve Nurol Life Projeleri ile ilgili olarak, satışı gerçekleştirilmemiş olan ve bu çerçevede nakdi giriş yaratacak konut adedi sırasıyla 60, 214 ve 32’tür. Nurol Tower Projesi kapsamında konut teslimlerine devam edilmekte olup, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 214 adet konut teslim edilmiştir. Nurol Park Projesi kapsamında, 2016 yılı Temmuz ayı itibarıyla konut teslimlerine başlanmış olup, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 1.417 adet konut teslim edilmiştir. Nurol Life Projesi kapsamında ise 2017 yılı Ağustos ayı itibarıyla konut teslimlerine başlanmış olup, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla 375 adet konut teslim edilmiştir. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla, Şirket’in ön satış sözleşmelerini yapmış olduğu 100.352.614 TL tutarında ertelenmiş geliri bulunmakta olup, teslim ve kiralama faaliyetleri devam etmektedir. Şirket, söz konusu projelerden bu çerçevede önemli tutarlarda nakit elde edileceğini öngörmektedir.

Bu çerçevede, Şirket’in likiditeye yönelik mevcut kaynakları yeterli olup, projekte edilen nakit akımları için ek kaynağa ihtiyacı bulunmayacağı kanaatindedir. Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulunun 28 Aralık 2021 tarihli kararı ile gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına tabi olmak üzere sermaye artırımına iştirak edecek olan Nurol Holding A.Ş. tarafından 30 Aralık 2021 tarihinde Şirket hesaplarına 170.000.000 TL sermaye avansı olarak ödenmiş olup, ilgili tutar ile Şirket’in Nurol Holding’e olan, Şirket’e yapmış olduğu nakit ödemelerden kaynaklanan muaccel borçları ve bu borçlar için hesaplanmış faiz tutarlarının ödemeleri gerçekleştirilmiştir. “