KERVT: Kerevitaş Gelir Tablosu Açıklandı

KERVT: Kerevitaş Gelir Tablosu Açıklandı

17 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KERVT: Kerevitaş gelir tablosu açıklandı! Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bugün (17 Şubat 2021) yapılan açıklamada geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu yayımlandı. Zarar açıklayan Kerevitaş’ın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosuna göre net zararı 1.864.126 TL olarak gerçekleşti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detayı incelenebilir. Ayrıca borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

KERVT: Kerevitaş Gelir Tablosu Açıklandı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

kervt-kerevitas-gelir-tablosu-aciklandi

Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
01.01.2020 – 31.12.2020
A. BRÜT SATIŞLAR 1.374.226.939
1.Yurtiçi Satışlar 1.256.694.246
2.Yurtdışı Satışlar 105.883.597
3.Diğer Gelirler 11.649.097
4.Diğer Satışlar –
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) 470.605.699
1.Satıştan İadeler (-) 235.173.696
2.Satış İskontolarıì(-) 157.877.171
3.Diğer İndirimler (-) 77.554.831
C. NET SATIŞLAR 903.621.240
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 663.242.673
1.Satìlan Mamuller Maliyeti (-) 584.151.237
2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 79.091.436
3.Satılan Hizmet Maliyeti (-) –
4.Diğer Satişların Maliyeti (-) –
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI 240.378.568
E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 172.482.936
1.Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 558.257
2.Pazarlama,Satış ve Dağ.Giderleri(-) 138.198.008
3.Genel Yönetim Giderleri (-) 33.726.671
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI 67.895.632
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 19.272.870
1.İştiraklerden Temettü Gelirleri –
2.Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri –
3.Faiz Gelirleri 7.296.828
4.Komisyon Gelirleri 2.184.335
5.Konusu Kalmayan Karşılıklar 189.926
6.Menkul Kıymet Satış Kârları –
7.Kambiyo Kârları 4.807.475
8.Reeskont Faiz Gelirleri –
9.Enflasyon Düzeltmesi Kârları –
10.Diğer Olağan Gelir ve Kârları 4.794.306
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 591.400
1.Komisyon Giderleri (-) –
2.Karşılık Giderleri (-) 569.088
3.Menkul Kıymet Satış Zararları (-) –
4.Kambiyo Zararları (-) –
5.Reeskont Faiz Giderleri (-) –
6.Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) –
7.Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 22.312
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 81.905.285
1.Kìsa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 79.475.519
2.Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.429.767
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR 4.671.816
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 5.771.471
1.Önceki Dönem Gelir ve Kârları 64.586
2.Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar 5.706.885
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 12.307.412
1.Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 2.617.561
2.Önceki Dönem Gider ve zararları (-) 126.410
3.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 9.563.441
DÖNEM KÂRI VEYA (ZARARI) (1.864.126)
K. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) –
DÖNEM NET KÂRI VEYA (ZARARI) (1.864.126)


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910344