KENT: Kent Gıda Temettü Ödemeyecek 2021 Yılında

KENT: Kent Gıda Temettü Ödemeyecek 2021 Yılında

23 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KENT: Kent Gıda temettü ödemeyecek 2021 yılında! Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklamada; 2020 yılında elde edilen kar ile ilgili olarak 2021 yılında kâr payı dağıtımının yapılmamasının düşünüldüğü ve bunun yerine elde edilen kârın işletme sermayesi ve yatırım planları ihtiyaçları için kullanılmasının planlandığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Kent Gıda gelir tablosu kar yazdı haberi için de buraya göz atılabilir.

KENT: Kent Gıda Temettü Ödemeyecek 2021 Yılında

Kent Gıda’dan kar payı ile ilgili yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“ Yönetim Kurulu Karar No: 2021/04

Yönetim Kurulu Karar Tarih: 23.03.2021

Şirketimiz Yönetim Kurulu, SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TFRS”) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları, SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; “Ertelenmiş Vergi Gideri” ve “Dönem Vergi Gideri” birlikte dikkate alındığında, 158.569.653,00 TL tutarında “Net Dönem Kârı” oluştuğu ve bu tutar, işletme sermayesi ve yatırım planları ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağından, Yönetim Kurulumuz, kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin öneride bulunulmasına karar vermiştir. ”

Özet Bilgi
Kâr Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
23.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919929