KARSN: Karsan 200 Milyon TL’lik Kocaeli Otobüs İhalesini Yargıya Taşıyor

KARSN: Karsan 200 Milyon TL’lik Kocaeli Otobüs İhalesini Yargıya Taşıyor

10 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

KARSN: Karsan 15 Ekim 2020 tarihinde katılmış olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının Otobüs İhalesi hakkında; söz konusu ihaleye ilişkin olarak ihale katılımcısı bir Şirketin Kamu İhale Kurumu’na (KİK) itirazen şikayet başvurusunda bulunduğunu 1 Şubat’ta açıklamıştı. Dün (9 Şubat 2021) şirketten yapılan açıklamada sürecin yargıya taşınacağı belirtildi. Bahse konu ihale sürecine dair detayları haberimiz devamında bulabilirsiniz. Borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

KARSN: Karsan Kocaeli Otobüs İhalesi Süreci

Ne olmuştu? Karsan tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının Otobüs İhalesi’ne 15 Ekim 2020 tarihinde katılım sağlandığı duyurulmuştu. Bu açıklama ile başlayan süreçte şu gelişmeler yaşandı:

12.11.2020 – “ Şirketimiz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın açmış olduğu otobüs ihalesine 15 Ekim 2020 tarihinde katılım göstermiş olup, Şirketimizin 70 adet solo (en az 12 metre) ve 30 adet körüklü (en az 18 metre) CNG yakıtlı otobüsler için verdiği teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ihale mercii tarafından yapılan inceleme sonucunda tarafımıza bildirilmiştir. 5 yıl süre ile garanti ve bakım onarım işlemlerinin de üstlenildiği söz konusu ihaleye ilişkin süreç devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

198.943.800 TL bedelli ihaleyi kazandığını yukarıdaki açıklama ile 12 Kasım 2020’de duyuran Karsan tarafından 1 Şubat 2021’e gelindiğinde şu açıklama yapıldı:

Şirketimiz 15 Ekim 2020 tarihinde katılım göstermiş olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın açmış olduğu otobüs ihalesinde, ihale mercii tarafından yapılan inceleme sonucunda iletmiş olduğu teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunu 12 Kasım 2020 tarihli KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) açıklamasında detaylı olarak duyurmuştur.

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak ihale katılımcısı bir Şirketin Kamu İhale Kurumu’na (KİK) itirazen şikayet başvurusunda bulunması üzerine, KİK tarafından yapılan inceleme sonucunda, itiraza konu olan mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğuna ve söz konusu aykırılıkların mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verildiği öğrenilmiş olup, Şirketimiz tarafından söz konusu KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

Konu hakkında bugüne değin son olarak dün (9 Şubat 2021) Karsan tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

Şirketimiz 1 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın açmış olduğu otobüs ihalesi için KİK kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açtığını detaylı olarak duyurmuştu.

Kamu İhale Kurumu’nun ilgili kararı gereğince ihale merciinin yapmış olduğu değerlendirmenin sonucu olarak, Şirketimizin iletmiş olduğu teklifin ekonomik olarak en avantajlı ikinci teklif olduğu dün itibarıyla tarafımıza iletilmiş olup, gerekli hukuki yollara başvurulacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.