Kamu İhale Hukuku Kongresi

Kamu İhale Hukuku Kongresi

16 Mayıs 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

kamu-ihale-hukuku-kongresi

Kamu kurumları tarafından gereksinim duyulan ve mal ile hizmet alımlarında ya da yapım işlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlarda, keyfi davranışları engellemek maksadı ile hukuk çerçevesinde hareket edilir. Kamu ihale hukuku kongresi ile bu konuda kişilerin bilgilendirilmesi amaç edinilirken kongre konuları arasında çeşitli başlıklar ele alınır.

Kamuya ait hizmet alımında ve yapımında açılan ihaleler 4734 sayılı kanun çerçevesinde ele alınırken devlet kamuya ait hizmetlerin üretilmesi konusunda bizzat kendisi yetki sahibi olabilmektedir. Devletin bu yetkisini kullanmadığı durumlar olduğunda uygulama yöntemlerinde farklılıklar ortaya çıkar.

Bunun yanı sıra bu hizmetleri almak için farklı yolları da kullanabilir ve bu durumda da ihale usulü devreye girer. İhaleler ile kamu yararına olan çalışmalar yapılması amaç edinilirken idarenin mal ya da hizmet yapım işini en uygun fiyat aralığında ve istenilen kalitede gerçekleştirecek ihaleye onay vermesi beklenir.

Kamu kaynakları bu noktada önem kazanırken kaynakların etkin ve verimli kullanılması arzu edilir. Kamu ihale kanunu oldukça karmaşık bir içeriğe sahiptir ve mevzuatların sürekli yenilenmesi sebebi ile bu konudaki çalışmaların yakından takip edilebilmesi için çeşitli kongreler düzenlenir.

Kamu İhale Hukuku Kongresi Konuları

Kamu ihale hukuku konusunda zaman zaman kongreler düzenlenirken bu çalışmalar sırasında çeşitli konular uzmanlar tarafından ele alınır. Kongreler vasıtası ile güncel bilgilere erişmek söz konusu olurken konuyla alakası olanların bu tür etkinlikleri yakından takip etmesi gerekir. Kamu ihale hukuku kongresi konuları çeşitli başlıklar altında ele alınırken bunlardan bazıları şu şekildedir.

Kamu ihale hukuku kongresi çerçevesinde ele alınabilen konular arasında kişilerin mesleki ve teknik yeterlilikleri konusunda bilmesi gerekenlerin neler olduğu ve bu kapsamda talep edilebilecek belgelerin güncel olarak açıklanması yer alabilir.

Bunun yanı sıra ihale başvurusu yapacak kişilerin ekonomik ve mali yeterliliklerinin tespitinde kullanılacak belgelerin muhtevası hakkında bilgi verilir. Anlaşmazlık ortaya çıkması durumunda tarafların dava öncesinde hangi yolları izlemesi gerektiği ve zorunlu olarak gerçekleşen idari başvuru yollarının neler olduğu hakkında bilgi verilir.

Kamu ihaleleri çerçevesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda dava açılmasına bağlı olarak iptal davalarına ilişkin olan yargılama usullerinin neler olabileceği ve bu davaların yaptırımları hususunda bilgilendirmelerin yapılması bu tür kongreler aracılığı ile mümkün olur.

Ayrıca bu tür ihaleleri ilgilendiren ihale üst kurullarının işlevinin ve yapısal unsurlarının incelenmesi de kamu ihale hukuku kongresi aracılığı ile olur. Bu tür kongrelerde uzmanlar mukayeseli hukuk kapsamında konuyu yorumlarlar ve katılımcıların aydınlatılmasına yönelik olarak bu toplantılar yapılır.

Kamu ihale hukuku kongreleri karşılaşılabilecek sorunlara ya da uyulması gereken mevzuatlara ilişkin önerilerin yer aldığı ve katılımcıların konuya hakimiyetinin artmasına yarayan faaliyetlerdir. Bundan dolayı da çeşitli biçimlerde kamu ihalelerine girmeyi planlayanların kongreler vasıtası ile tecrübe kazanması söz konusu olur. Kongrelere katılım ücret mukabilinde olurken düzenlenen tarihler internet üzerinden katılımcılara duyurulur.