Keynes Kimdir Keynes Teorisi Keynes Yasası

Keynes Kimdir Keynes Teorisi Keynes Yasası

23 Ocak 2020 0 Yazar: Emine Zaman

John Maynard Keynes ekonomi alanında önemli teorileri ve politikalarıyla adından söz ettirmiş, düşünceleri ekonomi politikası olarak uygulanmış ve halen, zaman zaman uygulanmaya devam eden önemli bir iktisatçıdır. 5 Haziran 1883 yılında Cambridge’de dünyaya gelen Keynes; 21 Nisan 1946 tarihinde Sussex’de hayatını kaybetmiştir. Ekonomi politikaları ile bir çığır açan Britanyalı iktisatçı John Maynard Keynes kimdir sorusuna kısaca bu şekilde cevap verdikten sonra; Keynesyen Ekonomi Teorisi nedir, Keynes kimdir Keynes Teorisi Keynes Yasası ve Keynes hakkında detaylı bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz.

John Maynard Keynes Kimdir?

John Maynard Keynes 1936 yılında Genel Teori, tam adı ile; “İstihdamın, Paranın ve Faizin Genel Teorisi” (The General Teory Of Employment Interest And Money) kitabını kaleme almıştır. Bu kitap Keynes’in en bilinen eseridir ve kitapta Keynes klasik iktisatçıların görüşlerini kabul etmekle birlikte klasik istihdam anlayışına karşı çıkmaktadır. Keynes klasik iktisatçıların, ekonominin kendiliğinden eski haline dönmesi görüşüne karşı çıkmakla birlikte, bunun imkansız olduğunu savunmaktadır. John Maynard Keynes, 1. Dünya Savaşı’nın ardından toplanan Paris Barış Konferansı’na İngiltere hazinesini temsilen katılmıştır. 2. Dünya Savaşı’nın bitmesine az zaman kala yapılan Bretton Woods Konferansı’nda da İngiltere Heyeti’ne başkanlık yapan Keynes, bu konferansta Keynes Planını sunmuştur. John Maynard Keynes etkilendiği kişi ya da hocası olarak tanınan Alfred Marshall hakkında detaylı bilgi için de buraya göz atabilirsiniz.

John Keynes piyasa kurumunun üretim bileşimini toplumun taleplerine göre değiştirebildiğini kabul etmekle birlikte piyasa ekonomisinde tam istihdam ve tam ürerim kapasitesini sağlayacak bir mekanizma olmadığını savunmaktadır. Keynes ekonomide bir daralma yani resesyon yaşandığında firma yöneticilerinin yatırım yapmaktan çekinebileceklerini bu durumda da uzun süre düşük milli gelir düşük istihdam dengesinde kalınacağını belirtmiştir. Bu tarz bir ekonomide Keynes, devletin para arzını artırarak ve faiz haddini düşürerek yatırımcıyı teşvik etmesi gerektiğini söylemektedir. Bu yöntem ekonomiyi durgunluktan çıkarmaya yetmedi ise, devlet kendi harcamaları ile milli geliri yükseltmeye çalışmalıdır. Yani Keynes, devletin para ve maliye politikaları ile harcamaları artırarak milli geliri artırmayı ve yüksek işsizlik oranını azaltmayı başarabileceğini belirtmektedir.

John Maynard Keynes’in, milli geliri toplam harcamaların belirlediğine ilişkin teorisi günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Lakin 1970’lerde görülen durgunluk içinde enflasyon yani stagflasyon Keynes’in gözlemlemediği bir durum olduğundan, bu tarihten sonra ekonomiyi düzeltecek farklı ekonomi politikalarına başvurulmuştur.

Keynes Kimdir Keynes Teorisi Keynes Yasası

Keynes, ekonomideki durgunlukla mücadele etmek için müdaheleci para ve maliye politikaları izlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Keynes’in bu düşünceleri zaman içinde Keynesci ekonomi (Keynesyen ekonomi) akımı içinde biçimlenmiştir. Keynes ekonomi özel sektörün ağırlıkta olduğu lakin devlet ve kamunun da büyük bir rol üstlendiği karma bir ekonomi sistemini savunmaktadır. Keynesci ekonomi politiklarına göre ekonomiye özel sektörün hakim olması bazen verimsiz ve makroekonomik problemler ortaya çıkarabilmekte olduğundan devletin de ekonomi üzerinde büyük söz hakkı olmalı ve iş döngüsünü kontrol etmeli ve düzenlemelidir. Örnek vermek gerekirse; merkez bankası aracılığı ile para politikaları, hükümet aracılığı ile maliye politikaları uygulanmalıdır.

Keynesyen Ekonomi Politikaları

John Maynard Keynes’in temel politika önermesi “talep yönlü makroekonomik politikalardır.” Bu ekonomide yatırımlar, faiz ve sermayenin marjinal etkinliği ile açıklanmaktadır. Keynesyen ekonomiye göre ekonomi her zaman tam istihdam denge seviyesinde bulunmamaktadır. Ekonomide eksik istihdam atıl kapasite bulunmakta, ekonomideki işsizlik gayri iradi işsizlik olarak tanımlanmaktadır.