IZMDC: İzmir Demir Çelik Gelir Tablosu Zarar Yazdı

IZMDC: İzmir Demir Çelik Gelir Tablosu Zarar Yazdı

22 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

IZMDC: İzmir Demir Çelik gelir tablosu zarar yazdı! İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi tarafından Konak Vergi Dairesi’ne sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın gelir tablosuna göre 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde brüt satış tutarı 4.683.723.749,95 TL (4 milyar 683 milyon 723 bin 749 lira 95 kuruş) olurken, aynı dönemde 372.498.411,93 TL (372 milyon 498 bin 411 lira 93 kuruş) net zarar açıklandı. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı olarak yer almaktadır, incelenebilir. İzdemir Enerji halka arzı ve İzmir Demir Çelik sermaye artırımı haberi için de buraya göz atabilirsiniz.

IZMDC: İzmir Demir Çelik Gelir Tablosu Zarar Yazdı

İzmir Demir Çelik’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

izmdc-izmir-demir-celik-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,sermaye
piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ
AYRINTILI GELİR TABLOSU (VUK)
31.12.2020
A -BRÜT SATIŞLAR 4.683.723.749,95
1-YURTİÇİ SATIŞLAR 3.593.299.080,72
2-YURTDIŞI SATIŞLAR 1.090.424.362,17
3-DİĞER GELİRLER 307,06
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (9.137.118,09)
1-SATIŞTAN İADELER (-) (4.459.153,58)
2-SATIŞ İSKONTOLARI (-) 0,00
3-DİĞER İNDİRİMLER (-) (4.677.964,51)
C-NET SATIŞLAR 4.674.586.631,86
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (4.461.061.335,08)
1-SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) (4.295.390.048,72)
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) (32.243.995,02)
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) (125.413.802,11)
4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (8.013.489,23)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 213.525.296,78
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) (114.032.293,84)
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) (69.901,92)
2-PAZARLAMA,SATİŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) (79.730.219,28)
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) (34.232.172,64)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 99.493.002,94
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 793.843.087,33
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRİ 0,00
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRİ 0,00
3-FAİZ GELİRLERİ 24.757.688,56
4-KOMİSYON GELİRLERİ 4.706.727,09
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 0,00
6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 0,00
7-KAMBİYO KARLARI 730.160.950,52
8-REESKONT FAİZ GELİRİ 0,00
9-ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI 0,00
10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 34.217.721,16
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (1.165.199.062,01)
1-KOMİSYON GİDERLERİ (-) 0,00
2-KARŞILIK GİDERLERİ (-) (11.726.228,01)
3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-) (508.436,79)
4-KAMBİYO ZARARLARI (-) (1.124.134.716,23)
5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) 0,00
6-ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-) 0,00
7-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (28.829.680,98)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (126.746.921,78)
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) (119.604.922,49)
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) (7.141.999,29)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (398.609.893,52)
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 32.480.695,00
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 0,00
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 32.480.695,00
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (6.369.213,41)
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-) (6.298.792,65)
2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (70.420,76)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (372.498.411,93)
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜML. KARŞL.(-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 0,00 (372.498.411,93)


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910482