İş Bankası Para Cezası KAP Açıklaması ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB Hisse

İş Bankası Para Cezası KAP Açıklaması ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB Hisse

7 Ocak 2021 0 Yazar: Emine Zaman

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bankaya verilen idari para cezası hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a açıklamada bulundu. İş Bankası para cezası KAP açıklaması ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB yatırımcıları başta olmak üzere kamunun dikkatine sunulmuştur.

İş Bankası Para Cezası KAP Açıklaması

İş Bankası tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

“ İlgi: 18.08.2015, 16.09.2015, 18.01.2017, 05.04.2018 ve 24.04.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız.

İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Bankamız aleyhine 110.110.000 TL tutarında idari para cezası verildiği, söz konusu cezanın ilgili mevzuat uyarınca indirimden yararlanılarak 82.582.500 TL olarak ödendiği ve iptali için İstanbul 11. İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca dava açıldığı, iptal davasının reddedilmesi sonucunda Bankamızca İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusu yapıldığı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi tarafından cezanın Danıştay yolu açık olmak üzere iptal edilmesi gerektiğine karar verildiği, Danıştay’ın, ilgili Bakanlığın temyiz isteminin reddine ve Bölge İdare Mahkemesi’nin cezanın iptal edilmesine yönelik kararının kesin olarak onanmasına karar vermesi neticesinde ilgili yasal sürecin Bankamız lehine sonuçlandığı duyurulmuştu.

Yukarıda açıklanan süreçle bağlantılı olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetimin neticesinde ilgili Bakanlık tarafından, yürürlükteki 6502 sayılı Kanun ve mülga 4077 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bankamıza 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edilmiştir.

Konuya ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat kapsamında ayrıca duyurulacaktır. ”

  • Özel Durum Açıklaması (Genel)
  • Yapılan Açıklama Güncelleme mi? – Evet
  • Yapılan Açıklama Düzeltme mi? – Hayır
  • Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 18.08.2015, 16.09.2015, 18.01.2017, 05.04.2018, 24.04.2019
  • Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? – Hayır

İşbankası Para Cezası KAP Açıklaması ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB Hisse Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897431